Ga terug naar overzicht

Wat levert 'leren' eigenlijk op?

Rendement van leren

Rendement van trainingen betekent 'teruggeven': de deelnemer doet een investering en wat krijgt hij of zij daarvoor terug? Die investering is niet alleen uit te drukken in tijd en geld. Dat gaat veel verder. Het gaat daadwerkelijk om het leveren van energie. En wat levert die energie vervolgens op?  "E = mc² . Verschillende auteurs, denk aan Donald Kirkpatrick, hebben geprobeerd de complexiteit van de ‘Return On Investement’ van leren in kaart te brengen. Maar de praktijk bewijst de beperkingen van modellen; hoewel je het één en ander in kaart kunt brengen over tevredenheid van deelnemers en eventuele gedragsveranderingen (dit laatste vormt al een behoorlijke complicatie), ga je voorbij aan de rijkdom van de leerervaring.

Toch vragen organisaties zich terecht af: wat levert een investering in leren nu eigenlijk op? Vaak ontbreekt het antwoord op deze vraag. En dat is een gemiste kans! Want het faciliteren van een rendementsdialoog genereert op zich rendement: er ligt een prachtige uitdaging voor ons om in gesprek te gaan over wat een training oplevert. En dan bedoelen we letterlijk in gesprek; er moet een constante dialoog ontstaan tussen opleiders en afnemers van onze diensten. En dat kan op verschillende niveaus. Het is een gesprek dat op bedrijfs-strategisch niveau gevoerd kan worden, maar ook op individueel niveau. Altijd vanuit betrokkenheid en oprechte interesse.

Tips voor het vergroten van rendement van trainingen

“Tip 1: zorg voor een degelijk transferpartnership. Een training vraagt niet alleen om inzet van de deelnemer. Er moet sprake zijn van een partnership tussen trainer, deelnemer en leidinggevende. Het gevoel van ownership ligt in eerste instantie bij de deelnemer, maar ook diens leidinggevende en de trainer(s) moeten delen in het eigenaarschap van het totale leerproces en het vertalen ervan naar de werkpraktijk.”

“Tip 2: gebruik principes van Situated Learning. Leren is context gebonden! Wij zorgen ervoor dat de situatie binnen de trainingscontext zo veel mogelijk overeenkomt met die van de realiteit van de deelnemer. En wat wij steeds vaker doen: een echte case gebruiken, iets wat speelt en opgelost moet worden binnen de organisatie van de deelnemer. Als de case dan naar tevredenheid is vormgegeven is dat meteen het rendement.

Vraag jij je na het lezen van dit stuk nog steeds af wat het rendement van leren is of wil je weten wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op met programmamaker Jeroen Koster j.koster@debaak.nl (06 10 90 77 45) of programmamaker Brenda Slagter b.slagter@debaak.nl (06 34 73 52 03). Je kunt ook altijd bellen met de medewerkers van de Incompany Desk van de Baak via telefoonnummer 0343-556369 of e-mail advies@debaak.nl