Ga terug naar overzicht

Overheidsparticipatie

Van Delfzijl tot Vlissingen, van duurzaamheid tot zorg, van sociaal-culturele activiteiten tot hospices: overal gonst het van mensen die zelf het initiatief nemen. En van gemeenten die daarop willen inspelen, op deze dynamiek en energie willen meeliften als basis voor eigen beleid en handelen. Vaak is dat een nadrukkelijke bestuurlijke wens.
Maar in de praktijk is dit de realiteit:

• de nieuwe netwerk- en partnerrol van de gemeente komt niet goed uit de verf;
• er is geen gedeelde houding en werkwijze om initiatieven uit de samenleving ruimte te geven;
• leidinggevenden en bestuurders weten niet goed hoe zij sturing kunnen geven aan deze kanteling;
• goede voorbeelden staan op zichzelf en worden onvoldoende gedeeld in de organisatie;
• medewerkers die enthousiast voorop lopen, stoten hun neus tegen kokers en processen;

Er is ondertussen grote druk op gemeenten. De decentralisaties, de bezuinigingen, nieuwe vormen van dienstverlening, maar vooral de veranderende rol van de overheid in de netwerksamenleving.

Gemeenten en medewerkers worstelen met hun nieuwe positie in de doe-het-samen-maatschappij. Vanuit de praktijk ontstaan nieuwe dilemma’s, die niet alleen de ambtelijke organisatie raken, maar ook bestuur en raad.

Bestuurlijke kaders passen niet meer, de beleidscyclus begint te wringen. Overheidsparticipatie als werkwijze is verankerd als visie, maar niet ingeburgerd in de organisatie.

Tegelijkertijd weten we hoeveel verschil bevlogen medewerkers kunnen maken die maatschappelijke initiatieven de ruimte geven, die de kracht van de samenleving kunnen aanboren, de juiste verbindingen kunnen leggen en gemeentelijk beleid daarop afstemmen.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie over overheidsparticipatie gerust contact op met de medewerkers van onze Incompany Desk via telefoonnummer 0343-556369 of e-mail advies@debaak.nl