Ga terug naar overzicht

Van wie leren leiders?

Leiderschapsontwikkeling

Het is niet overdreven te stellen dat de wereld in een nieuw tijdperk belandt. Netwerkeconomie, duurzaamheidkwesties, globalisering en social media beginnen de hiërarchische structuren en organisatiegrenzen te verdringen. Van leiders worden nieuwe vaardigheden en inzichten verwacht, want veranderingen en mogelijkheden volgen elkaar in een razend tempo op. Maar we zitten ook in een overgangsfase. Het oude en het nieuwe is er tegelijkertijd. Sommige oudere werknemers doen ‘jong’ en sommige jonge werknemers willen het op de ‘oude’ manier. Maar vaker is het andersom. All-round leiden dus, voor de leiders. 

De Multi-complexiteit van organisaties en hun structuren is zo groot dat je er niet meer pro-actief mee om kunt gaan. Oplossingen ontvouwen zich tijdens het lopen, je kunt de dingen niet meer van te voren helemaal uitdenken. Dat is een omslag van controle naar vertrouwen in je mensen en sneller kunnen schakelen dan ooit te voren. 

Als leider wordt het belangrijk in verbinding te staan met hoofd, hart en handen. Ook moet je in cycli kunnen denken; na crisis komt opbloei en weer verval. En zo zijn eigen belang en algemeen belang en korte en lange termijn ook constante afwegingen. Als leider ben je bereid verlies te verduren.

Strategische intelligentie is een must voor CEO's, en ook belangrijk voor de leiders onder hem of haar. Het herkennen en beïnvloeden van systemen, structuren en verbanden binnen de organisatie en ook in de maatschappij. Bijna automatisch ben je dan op de hoogte van wereldwijde trends, om te inspireren en richting te geven aan het doel van de organisatie. Leiders zijn ook ondernemers.

Het is dus een illusie dat je alles kunt bepalen. Om de ‘echte’ bewegingen binnen je bedrijf te zien, ‘juist’ te handelen en de ‘goede’ dingen te faciliteren kun je het beste vanuit een dieper niveau waarnemen. Je kunt beter ‘zijn’ bij wat er is, om scherp te krijgen wat de volgende stap kan zijn. Meegaan met wat zich ontvouwt is een heel natuurlijk proces, leidinggeven wordt dan moeiteloos. Je ontwikkelt een werkelijk nieuwsgierige open houding. Dat is de weg richting wijs leiderschap.

Veel organisaties worden geconfronteerd met grote en complexe veranderingen. De markt slaat om, de klant vraagt meer betrokkenheid, duurzaamheid wordt een must op alle niveaus. De ‘oude’ oplossingen werken dan vaak niet meer, en het is dan aan het managementteam om de hele organisatie te bewegen naar andere manieren van doen. Voorwaarde is dat ze dan eerst zelf leren kijken vanuit een veel breder en vollediger perspectief en een nauw verwante samenwerking ontwikkelen waarin ieders eigenheid bijdraagt aan het geheel. Dit soort programma’s wordt veel verzorgd door de Baak, precies toegespitst op de situatie van een organisatie. Resultaat is een veelvormigheid aan mogelijkheden met steeds weer andere accenten.

Wanneer je interesse hebt in dit onderwerp voor een incompanytraining, voor een managementteam of voor een groep (middle)managers, neem dan contact op met onze Incompany Desk via telefoonnummer 0343-556369 of e-mail advies@debaak.nl

Artikelen over dit onderwerp