Ga terug naar overzicht

Nieuwe manieren van kijken brengen innovatieve gedachtes op gang

Leren van kunst

“Praat het dan?” vroeg één van de deelnemers. “Ja, in zekere zin wel, alleen is het een andere taal, beeldtaal. Taal in kleuren, vormen, composities, spanningen en onderliggende thema’s. Abstracte én meer gevoelige taal, waarmee je anders naar je vraag zou kunnen gaan kijken, als je zou willen.”

Een van de manieren om kunst als leerinstrument te gebruiken is om, op basis van een coachingsvraag (over werk, disbalans, keuzes, dilemma’s), ‘in gesprek’ te gaan met een kunstwerk. Al kijkende naar het werk contempleer je over je vraag en komen nieuwe inzichten doordat je dieper, anders en meer gelaagd gaat kijken. Het feit dat je even de tijd neemt rustig met jezelf te zijn in een ‘andere’ omgeving helpt ook om te verdiepen.

Hoe wordt dit ervaren?
Caroline van der Linden, programmamaker bij de Baak: “Wat mij met name opviel waren de bijzonder persoonlijke, diepe, onderzoekende en soms ‘haperende’ gesprekken die volgden. Wanneer mensen in contact komen met beeldtaal, met universele beelden, levert dat een zoeken op naar een eigen taal of nieuwe woorden. Gesprekken zonder oordeel, associatie of beperking. Vanuit dit niveau komen mensen soms tot zeer innovatieve oplossingen voor praktische problemen. Zelfs voor beslissingen rondom bijvoorbeeld bedrijfsstrategie, kan deze werkvorm een interessante bijdrage zijn. Het haalt je uit je ‘automatische’ denkkaders en brengt verdieping in motivatie en waarden. Een paar reacties van deelnemers:

“… maar wat dan in me opkomt is schoonheid. De schoonheid in het verhaal van dit kunstwerk heeft toch iets te maken met het herontdekken van het zelf. Dus in die zin is het een ontmoeting… en kunst onderscheidt zich van de natuur zoals een boom, kunst is door de mens voortgebracht…er zitten gedachten, gevoelens, bedoelingen, verlangens, ambities in, die resoneren bij mij…”. 

 “Mijn vraag was: wat wordt de volgende stap in mijn werk. En het antwoord dat ik gezien heb is ruimte maken en kaderen. Voor mij is volkomen duidelijk wat ik er mee ga doen.”

“De werking van dat schilderij op mij is ‘tijd geven’. Ik merk dat dat mij rustig maakt. En plezier doet. Ik besef dat ik mezelf te weinig rust en plezier gun. Ik wil meer stil staan bij wat er is”.

Kunst kijken en beleven wordt veelal als een onderdeel ingezet in een programma. Dat kan ook museumbezoek inhouden. Naast persoonlijke coachingsvragen kan het ook over bijvoorbeeld een communicatievraagstuk gaan binnen een team, waarbij je met het hele team kunstwerken bespreekt. Daarbij gaat het niet om wie het werk wel of niet mooi vindt, maar om wat je ziet, waar je het mee associeert en hoe het team communiceert daarover. Er is altijd een procesbegeleider bij die vragen stelt.

 

Wil je meer weten over deze leervorm in de context van de leervraag binnen jouw organisatie? Programmamaker Caroline van der Linden is onze expert. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de medewerkers van onze Incompany Desk van de Baak via telefoonnummer via telefoonnummer 0343-556369 of e-mail advies@debaak.nl