Ga terug naar overzicht

Het spel van ondernemen is creatief en motiverend

Intern Ondernemerschap

In organisaties wordt steeds meer verantwoordelijkheid gelegd bij de medewerkers. Dit past binnen de netwerkeconomie en de nieuwere vormen van organiseren. Leiders geven dan richting aan en benoemen specifieke outputdoelen. Vervolgens hebben de medewerkers veel vrijheid deze doelen te behalen. Van hen wordt verwacht dat zij dit zelfstandig uitvoeren, waarin ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun ‘leren’ en voor ondernemend gedrag. Een competentie die daar bij hoort is het grijpen van kansen voor je organisatie en die ook ongevraagd durven uitvoeren.

Hoe geef je hier leiding aan, of hoe krijg je een groep medewerkers zo ver dat zij ondernemender worden? Dit is een veel voorkomend thema van maatwerktrajecten bij de Baak: voor leidinggevenden of voor een team of specifieke groep medewerkers.

Voor de leidinggevenden vraagt de kunde mensen te bewegen naar meer ondernemend gedrag vaak een persoonlijke benadering. Je kunt ze er op gaan aanspreken meer ondernemerschap te tonen in hun dagelijkse praktijk. Maar er mogen ook voorwaarden gecreëerd worden. Het is aan te raden duidelijk te maken dat het geoorloofd is te streven naar individuele successen zodat uniciteit zichtbaar wordt binnen de organisatie. Ook helpen het stellen van inspirerende outputdoelen om als leidinggevende de verantwoordelijkheid bij de medewerkers te leggen en zo het ondernemerschap te vergroten. Een ander item is het delen van talenten en interesses zodat mensen elkaar kunnen inzetten voor specifieke doeleinden.

Naast het opleiden van leidinggevenden, zijn er ook trajecten voor medewerkers zelf. Intern ondernemerschap vraagt om een gedragsverandering van de medewerker, er wordt een groter beroep gedaan op de persoonlijke ontwikkeling en de intrinsieke motivatie. Inspirerende trajecten zijn vaak verbonden aan een case of een lichte variant van een ondernemerswedstrijd, waarbij veel aandacht is voor denken buiten de bestaande kaders en het neerzetten van bedrijfsresultaten.

Wil je meer weten over intern ondernemerschap en wat de Baak voor jouw organisatie kan betekenen? Neem bij interesse contact op met de medewerkers van de Incompany Desk van de Baak via telefoonnummer 0343-556369 of e-mail advies@debaak.nl

Artikelen over dit onderwerp