Ga terug naar overzicht

Is het 'oude' werken nog vol te houden?

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken gaat in ieder geval over flexibel werken: schakelen tussen locaties, delen van werkplekken, thuis werken en virtueel contact onderhouden. Het biedt voordelen voor werkgevers, werknemers en het milieu. Mensen worden er gelukkiger van omdat ze zelf hun tijd kunnen indelen en kunnen kiezen voor een andere dagindeling (vroeger of later naar het werk). Daarnaast kun je bewuster kiezen voor trein, auto of niet reizen, waardoor veel tijd- en milieuwinst wordt geboekt. Werkgevers zien de kosten voor kantoorruimte en reizen teruglopen en weten tevreden werknemers aan zich te binden.

Maar het Nieuwe Werken kan ook meer zijn, een kans voor innovatie: andere organisatiestructuren gebaseerd op transparantie en vertrouwen die beter aansluiten bij de netwerkeconomie. En misschien wel andere verdienmodellen waarin bijvoorbeeld niet het aantal uren leidend is maar de resultaten die je behaalt. Deze vorm van het nieuwe werken staat nog in de kinderschoenen en heeft vele mitsen en maar-en. Uit de praktijk blijkt dat het bevorderend werkt voor enthousiasme, betrokkenheid, ondernemerschap en flow in de organisatie. Sneller schakelen, slimmer werken.

Welke vorm het ook aanneemt, de rol van de leider van het Nieuwe werken is complex. Er zijn negatieve kanten zoals onbalans in werk en privé (slecht zelfmanagement en daardoor teveel of te weinig werken), frustratie over effectiviteit, gevoelens van isolatie of desoriëntatie door gebrek aan contacten en connectie met het bedrijf en haar doelstellingen. Daarnaast speelt moraal een rol: durf je op een doordeweekse ochtend niet bereikbaar te zijn omdat je aan het winkelen bent, waarna je zaterdagochtend het werk geconcentreerd kunt afmaken? Belangrijk uitgangspunt is dat je blijft redeneren vanuit de mogelijkheden en kansen en deze met creativiteit weet in te zetten.

Henk Bellinga combineert drie aandachtsgebieden (Vision, Community, Context) met drie leiderschapscompetenties uit het managementmodel van Quinn, om de complexe rol van de leider van het Nieuwe Werken duidelijk te maken:

  • ‘Make Sense’ vanuit de Innovator-rol door inzicht te bieden over de context: de omgeving en nieuwe ontwikkelingen. Je gaat creatief om met veranderende omstandigheden.
  • ‘Connect’ vanuit de Mentor-rol door contacten binnen de werkgemeenschap te faciliteren en te verdiepen. Door vertrouwen ontstaat verbinding. Regelmaat en voorbeeldgedrag zijn belangrijk.
  • Beïnvloed vanuit de Director-rol door een duidelijke visie en duidelijke doelen neer te zetten. Het is meer een kwestie van regie dan van sturing, mensen gaan zich meer betrokken voelen.

    Wil je meer weten over incompany trainingen omtrent het Nieuwe Werken? Neem bij interesse contact op met de medewerkers van de Incompany Desk van de Baak via telefoonnummer 0343-556369 of e-mail advies@debaak.nl