Ga terug naar overzicht

Diversiteit, creativiteit en innovatie gaan hand in hand

Diversiteit

Innovatie is de levensader van organisaties. Het staat voor vernieuwing in denken en doen. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn vaak aanjager van innovatie. Een belangrijke ontwikkeling is dat we toegroeien naar een multiculturele samenleving. Organisaties merken dit ook – ze worden zelf diverser evenals hun klanten. Worden de kansen die dit biedt ten volle benut? Bij diversiteit denken we vaak aan etnische verschillen tussen mensen. Maar het is meer dan dat. Diversiteit heeft vooral betrekking op de uniciteit van mensen – we zijn uniek en daardoor verschillend van elkaar. Als we gaan organiseren kan diversiteit zichtbaar worden in de bedrijfscultuur, routines in een organisatie, of manieren van werken.

Diversiteit kan als uitgangspunt dienen om te werken aan innovatie en verbetering van de innovatiekracht van een organisatie. Het is de moeite waard om de meer traditionele managementbenadering waarin de woorden standaardiseren, formaliseren en voorspellen belangrijk zijn, uit te breiden met concepten als diversiteit, uniciteit en innovatie.

Het mooiste is dit soort uitdagingen aan te pakken met een lerend netwerk met een groep van bedrijven. Dit is een heel krachtig instrument om kennis te delen, te leren en te innoveren. Bij diversiteit gaat het om een balans tussen verschil en overeenstemming. Juist door naar die balans op zoek te gaan kun je nieuwe segmenten in de markt aanspreken. Zo kunnen creatieve innovatieteams zorgen voor andere manieren van communiceren en voor een bedrijfscultuur waarin creativiteit de ruimte krijgt.

Alles gaat om een appél om oude waarden, normen en manieren van werken los te laten.

Het doel: benutting van de diversiteit en het potentieel dat in de eigen organisatie besloten ligt. 

 

Ben je geïnteresseerd in dit thema met betrekking tot jouw organisatie? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met de Incompany Desk van de Baak via telefoonnummer 0343-556369 of e-mail advies@debaak.nl

 

Verder kijken of lezen: