Ga terug naar overzicht

Haal meer uit je medewerkers

Coachend Leiderschap

Een veel gebruikte stijl van leidinggeven is Coachend Leiderschap. Het is niet de enige mogelijke stijl, en ook niet perse een altijd wenselijke stijl. Het plaatst de leidinggevende in een bepaalde positie ten opzichte van de werknemer. Er komen veel paradoxen bij kijken: bijvoorbeeld je positie als raadgever en begeleider moet samen gaan met je positie als beoordelaar in functioneringsgesprekken. Hoe ga je hier mee om?

Het doel van coachend leiderschap is om medewerkers te laten groeien in hun werk en in hun rol. Zodat de individuele medewerkers en het team als geheel, in kracht zal toenemen. Dit doe je door hun bewustzijn te vergroten, zodat er meer keuzevrijheid en mogelijkheden ontstaan voor hen om verantwoordelijkheid te nemen. Alleen zo ontstaat echte beweging.

Om dit goed te kunnen doen is het voor de coachend leidinggevende belangrijk om je eigen bewustzijn te vergroten. Je eigen kracht, valkuilen, moeilijkheden en blinde vlekken te leren kennen. Pas dan kun je op een effectieve en stijlflexibele manier de medewerkers in je team tot bloei brengen. Dus niet de vis voor ze vangen, maar ze leren vissen.

In maatwerktrainingen zijn het vaak middelmanagers van verschillenden vestigingen die samen een traject voor coachingsvaardigheden doorlopen. Je werkt met eigen casuïstiek; je reflecteert op eigen gedrag en geeft feedback maar leert ook van andermans gedrag; je krijgt theorie over coaching en ontvangt praktische handvatten. Vaak gaan dit soort trajecten samen met het implementeren van een cultuurverandering in het bedrijf. Dat is dan ook een onderdeel van het programma.

Onderwerpen die aan bod komen bij coachend leiderschap zijn bijvoorbeeld:
• Visie op coaching: wat is het wel en niet?
• Inzicht in eigen oordelen en overtuigingen.
• Hoe ervaren anderen mij en welke informatie geeft me dat?
• De context van coaching.
• Luisteren en niveaus van interventie.
• Toepassen en oefenen met coaching.
• Contact maken, grenzen aftasten en omgaan met emoties.
• Omgaan met weerstand en waarneming.
• Goed luisteren en non-verbale communicatie.
• Met Aikido werken vanuit je natuurlijke kracht.
• Oefenen met je persoonlijke leerdoel als coach.

Neem bij interesse contact op met de medewerkers van de Incompany Desk van de Baak via telefoonnummer 0343-556369 of e-mail advies@debaak.nl