Anja de Boer

Anja de Boer is senior trainer en coach bij de Baak. Met een achtergrond als organisatiepsycholoog én actrice. Momenteel in opleiding als systeemtherapeut. Vanuit al die brillen begeleidt zij leiders bij hun persoonlijke ontwikkeling. Focust op de binnenkant en de buitenkant, issues aan de vergadertafel of de keukentafel. Afhankelijk van wat aan de orde is voor een volgende stap.

Anja helpt mensen zich te herpositioneren in spanningsvelden vanuit haar specialisatie in systeemdenken. Ze kijkt via het venster van het individu naar zijn/haar relationele context in de organisatie, en daarbuiten. Veel vragen van klanten gaan over thema’s rond profileren, senioriteit uitstralen, positie innemen, en bevatten vaak een dilemma of een spanningsveld. Een voorbeeld van zo’n dilemma is een vraag die veel vrouwelijke managers benoemen: ik wil wel carrière maken, maar ik wil ook mezelf blijven.

Anja werkt vanuit de overtuiging dat in elke context spanningsvelden besloten liggen, waartoe we ons persoonlijk hebben te verhouden. Het dilemma verdwijnt niet, maar je kunt jezelf er anders in positioneren. Vaak komen mensen naar de Baak als ze vlak voor zo’n faseovergang zitten.

Vanuit de systeembril verzorgt Anja workshops, training en coaching op drie domeinen:

  1. De dilemma’s van leidinggevenden die bewegen van middenmanagement naar hoger management.
  2. Dilemma’s van vrouwen in mannenorganisaties.
  3. Dilemma’s vanuit verschillende levensdomeinen; werk-privé, levensfase.

Haar kracht ligt in het creëren van een setting, waarin diepgang en speelsheid ontstaan in het leren. Woorden die haar manier van werken kenmerken zijn: ontwapenend, analytisch, humor, uitnodigende confrontatie.

a.deboer@debaak.nl

Anja schrijft aan het vierluik 'vrouwen in een mannenomgeving' dat op verschillende platformen gepubliceerd zal worden.

Deel 1: Hoe blijf ik mezelf
Deel 2: Het meisje of de bitch: welk type leidster ben jij?
Deel 3: De grote verdwijntruc
Deel 4: Managing the sexual relations