An Kramer

An Kramer faciliteert en ontwikkelt trajecten met en voor organisaties. Zij is een heldere creatieve denker. Ze zoekt en vindt wegen die voorbij vanzelfsprekendheden gaan. Verbindt leren met werk, met kunst, en met de maatschappij. Hiertoe organiseert ze Citysafari's, Journeys en Organisatie-Guerilla's.

Ze wil positief en liefdevol ontregelen om dát in gang te zetten wat iedereen wil en denkt, maar niet doet. Leren is nooit een doel op zich: het gaat er haar om wat je met het geleerde concreet teweeg brengt. Ze zoekt het spanningsveld tussen individu en organisatie, om dat voor beiden productief te benutten. Zo werkt ze onder andere mee aan een traineeship voor een bank, en deed cultuurveranderingstrajecten van een bouwbedrijf en een ingenieursbureau.

In Open programma's van de Baak zoekt ze altijd naar manieren om de deelnemers actief bij het programma te betrekken. Direct doen in plaats van 'praten over': Vragen over werken met je team? Neem ze mee!
Ze is betrokken bij de programma's 'De Informele Leider' en het 'TrustLap'.

'Denk je mee', is een vraag die ze graag hoort. Ze zal je verrassen met veel vragen, scherpe analyses, een keur aan ideeën, mogelijkheden en verrassende wegen. 'Het kan wel want het kan anders' is haar motto.

Ze onderzoekt en experimenteert met vormen van leren die werk, leren en leven verbinden. Hierover schrijft ze een boek: Nomadisch leren. Lees haar blog voor een proeve.

a.kramer@debaak.nl