Terug naar overzicht onze aanpak

Breng synergie terug in je team

Teamcoaching

Samenwerking en onderlinge synergie is in organisaties van professionals erg belangrijk. Of het nu gaat om managementteams, projectenteams, startende teams, afdelingen of business units. Het gaat om elkaars kracht te kennen en te benutten, om gezamenlijk te leren. De realiteit leert dat synergie bereiken in een team niet altijd eenvoudig is. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

In teamcoaching of teambuilding komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Dié zijn onderwerp van gesprek. Thema’s die vaker voorkomen zijn: vergroten van de daadkracht en energie van een team, dat bijvoorbeeld door veel tegenslagen en ‘oud zeer’ het enthousiasme is kwijtgeraakt. Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team. Versterken van de onderlinge samenwerking, door bijvoorbeeld te werken aan luistervaardigheden, open communicatie, en wederzijds begrip. Het opzetten van een effectief nieuw team, door taken en doelstellingen te bespreken, en hoe de kwaliteiten van de verschillende leden ingezet kunnen worden. Werken aan de besluitvorming rond een specifiek thema waarbij teamleden het niet eens kunnen worden. Het in kaart brengen van de individuele talenten van de teamleden en de afstemming daarvan, zodat ieders unieke eigenschappen optimaal ingezet kunnen worden. Het in kaart brengen van vereiste competenties van het team en van de individuele teamleden.

Het aantal teamcoachingsbijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Om de aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject vooraf gegaan door een (vrijblijvend) oriëntatiegesprek.

Neem voor meer informatie, advies of een offerte neem contact op met een van onze adviseurs via 0343-55 63 69.
bel de Baak e-mail de Baakchat met de Baakvraag een offerte van de Baak