Terug naar overzicht onze aanpak

Anders leren kijken en denken binnen verassende contexten

Social Safari

Het woord zegt het al, bij deze leervorm ga je op Safari, maar de context is een beetje anders. Door de Social Safari of City Safari stappen medewerkers buiten de context van hun eigen bedrijf om inspiratie en nieuwe ideeën op te doen. Om buiten de gestelde en bekende kaders tot nieuwe inzichten te komen die helpen om anders tegen organisatievraagstukken aan te kijken binnen het eigen bedrijf.
 
Zo´n tocht kan alle kanten uit gaan, een bezoek aan een museum, aan een klein bedrijf, aan een groot merk bedrijf of op bezoek bij een kunstenaar. Er is altijd een begeleider bij en het onderwerp van gesprek is altijd gerelateerd aan een doelstelling of leervraag van een organisatie. Bijvoorbeeld: ´Hoe kunnen wij met nieuwe producten aansluiting blijven vinden met de veranderde markt?´ Of: ‘Hoe kunnen wij ondernemerschap in alle lagen van ons bedrijf krijgen?’ Of: ‘Hoe maken we dat ons MT beter communiceert en samenwerkt?’.

Een Safari is meestal een inspirerend en daarom populair onderdeel van een uitgebreider leerprogramma. Een voorbeeld van wat je hierbij kunt verwachten is een museum bezoek met een specifieke bedoeling. Wanneer er in een team een leervraag speelt over samenwerken bespreek je één kunstwerk om er dan achter te komen dat iedereen verschillende zienswijzen heeft. Als dan de link wordt gelegd naar de manier van vergaderen van dit team besef je welke meganismen daar spelen. Kunstwerken roepen vaak ook andere creatieve ideeën op en kan het team aanzetten tot nieuwe manieren van omgang met elkaar. Mocht de leervraag over innovatie gaan dan kijk je waarschijnlijk met je team naar meerdere werken om zo met elkaar nieuwe ideeën en zienswijzen te vergelijken.
 
Voor een Safari kun je ook denken aan het bestuderen van de organisatiestructuur en bedrijfsvoering van een sociale instelling voor probleemjongeren of meehelpen in een bejaardenhuis. Of het gezamenlijk oplossen van een maatschappelijk vraagstuk van een NGO, wat vaak in het buitenland plaatsvindt.

Tijdens een Safari wordt er in hoge mate een beroep gedaan op ieders ondernemerschap en creativiteit en is er veel aandacht voor reflectie en de koppeling met de dagelijkse praktijk van de organisatie. Via een Safari treedt je echt buiten de gebaande wegen en krijg je nieuwe inzichten over samenwerkingsverbanden en organisatievraagstukken. Maatwerkprogramma’s krijgen zo een verdiepingsslag, die weer gewaarborgd wordt in de rest van het programma.

Neem voor meer informatie, advies of een offerte neem contact op met een van onze adviseurs via 0343-55 63 69.
bel de Baak e-mail de Baakchat met de Baakvraag een offerte van de Baak