Terug naar overzicht onze aanpak

Hoe blijf je het succes van je bedrijf voeden voor de toekomst?

Management Development

Hoe blijf je het succes van je bedrijf garanderen in de toekomst? Veelal gaat dit samen met duurzame ontwikkeling van de mensen in de organisatie. Management Development (MD) programma’s zijn bedoeld voor middle- of top-managers wiens doel is niet alleen zichzelf en hun onderlinge samenwerking te ontwikkelen maar ook hun medewerkers mee te nemen in het welslagen van de organisatie in veranderende contexten.

Omdat ieder bedrijf uniek is sluit de Baak daar bij aan door in nauwe samenwerking met alle betrokkenen unieke ontwikkelingsprogramma’s te maken. Ons doel is om leren en werken zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en er voor te zorgen dat mensen constant van en met elkaar leren en blijvend meewerken aan het bouwen van de organisatie.  

Deze op maat gemaakte programma’s hebben drie hoofdthema’s die dikwijls gecombineerd worden: leiderschap, ondernemerschap, persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Ieder programma combineert op bijzondere wijze persoonlijke en strategische ontwikkelingsdoelen in haar ontwerp, inhoud en leermethodieken. De werkomgeving is altijd het uitgangspunt van het ‘leren’ en daar willen we ook het rendement realiseren voor de mensen en de organisatie. 

Eigenlijk kunnen alle denkbare onderwerpen in een MD-programma worden opgenomen. Per onderwerp kan gekozen worden voor verschillende abstractieniveaus waarop het onderwerp of thema wordt behandeld (van zo praktisch mogelijk tot zo wetenschappelijk mogelijk). Vaak, maar niet altijd, zijn Management Development programma’s langer lopende trajecten die door verschillende experts en trainers worden ingevuld. Steeds regelmatiger wordt er een ‘real-case’ aan verbonden zodat leren en daadwerkelijke resultaten samen gaan. Daarbij maken wij in meer of mindere mate gebruik van multi-media; blended learning is een niet meer weg te denken uitdaging voor werken en leren.

Voorbeelden van veel voorkomende algemene doelstellingen in MD-programma’s zijn: 

• Leiderschapsontwikkeling en stimuleren van ondernemerschap;
• Talent in de organisatie opleiden voor de zwaardere managementposities;
• Ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal dan wel referentiekader voor het aanpakken van de belangrijkste issues;
• Platvorm voor communicatie over strategie, visie en waarden tussen top- en middenkader;
• Creëren van een lerend management netwerk waardoor duurzame ontwikkeling op organisatieniveau mogelijk wordt;
• Inzichten verwerven in specifieke management onderwerpen en die in resultaten kunnen omzetten. 

Neem voor meer informatie, advies of een offerte neem contact op met een van onze adviseurs via 0343-55 63 69.
bel de Baak e-mail de Baakchat met de Baakvraag een offerte van de Baak