Terug naar overzicht onze aanpak

Participatieve benaderingswijze van verandering

Large Scale Interventions

Future Search| Wereldcafé  | Open Space | Appreciative Inquiry | Co-Creatie

‘Het nieuwe samenwerken’ kondigt zich aan
Lange tijd werkten expert benaderingen zoals top-down initiatieven gebaseerd op macht en autoritair leiderschap en ‘blauwdruk oplossingen’ naar wens, maar tegenwoordig nemen ze aan invloed af. Opgelegde veranderingstrajecten stuiten op weerstand en missen betrokkenheid en bezieling bij de mensen in de organisatie. Snelle veranderingen in de omgeving van organisaties en de toegenomen complexiteit van vraagstukken vragen om participatieve benaderingen waarin verschillende perspectieven benut worden om tot duurzame en gedragen verandering te komen. Leidinggevenden beseffen dat nieuwe manieren van organiseren nodig zijn met aandacht voor een organisatiebrede betrokkenheid.

‘Het nieuwe samenwerken’ pakt verandering op een totaal andere manier aan. Verandering ontstaat tijdens deel-bijeenkomsten en –processen. Om dit succesvol te laten zijn in je organisatie, zijn de volgende voorwaarden belangrijk: 
 
• De juiste partijen nemen deel aan het proces: mensen uit de hele organisatie die rechtstreeks betrokken zijn bij het vraagstuk of mensen die via invloed, kennis of kracht een bijdrage kunnen leveren.
• Het vraagstuk wordt in al zijn aspecten beschouwd en vanuit diverse perspectieven (‘brillen’) onderzocht.
• De betrokkenen bouwen via een gestructureerde dialoog aan een gemeenschappelijk draagvlak.
• De focus ligt hierbij op wat mensen verbindt in plaats van wat mensen verdeelt.
• Tot slot is zelfmanagement een essentieel principe: de betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor het proces en voor de implementatie van de resultaten in de organisatie.
• Vaak wordt er ook samen naar verleden, heden en toekomst van het vraagstuk gekeken.

Een veranderingsproces waar deelnemers uit de hele organisatie meebouwen aan de toekomst van de organisatie vraagt moed, vertrouwen in de kracht van mensen en in het creatieve proces, het loslaten van oude overtuigingen en de bereidheid om open te staan voor het onverwachte.
Zulke co-creatieve methoden vallen onder de zogenaamde Large Scale Interventions. Bekende aanpakken zijn onder meer World Café, Open Space, Appreciative Inquiry en Future Search. De tijdsinvestering van deze aanpakken verschilt, maar alle aanpakken vergen gedegen voorbereiding en specifieke begeleiding.

Neem voor meer informatie, advies of een offerte neem contact op met een van onze adviseurs via 0343-55 63 69.
bel de Baak e-mail de Baakchat met de Baakvraag een offerte van de Baak