Beste ideeën door ongebruikelijke omgeving

Innovation Challenge voor PostNL

Vernieuwen en ontwikkelen staan bij veel bedrijven hoog op de agenda. Daarvoor zijn medewerkers met een ondernemende houding nodig. Bij PostNL betekent dat bijvoorbeeld kansrijke producten zoals o.a. pakketdienst en e-commerce stevig en onderscheidend in de markt zetten. Emma de Kleer, senior programmamanager Training & Development: “We willen binnen PostNL een klimaat creëren waarin nieuwe ideeën tot ontwikkeling komen. In dit programma gaat het om de competenties Innovatiekracht, Ondernemerschap en Strategisch denken. Naast een aantal modules werken de deelnemers in subgroepen aan een innovatieve businesscase, inclusief het betrekken van een sponsor op hoog niveau. Dit maakt dat de deelnemers er niet alleen over praten maar er echte resultaten komen. ”

Opbrengst
“Eén deelnemer vertelde me dat hij nu weet dat de beste ideeën niet perse op kantoor tot je komen; je hoofd leegmaken in de natuur, al is het maar door een uurtje te wandelen, werkt heel goed. In andere omgevingen ben je geneigd meer op je gevoel af te gaan. Hierdoor krijg je andere inzichten. Naast vertoeven in de natuur met specifieke oefeningen gingen de deelnemers ook de stad in om kunst, cultuur en trends te bestuderen. Alles wat ze meemaakten, werd onder begeleiding van de trainers terugvertaald naar ons bedrijf. Er werd strak gestuurd op resultaat en praktische toepasbaarheid. Na zo’n proces van opengaan moet je je ideeën namelijk wel weten om te zetten naar een businesscase, het politieke krachtenveld weten te bewerken en je ideeën goed en overtuigend weten te presenteren. ”

Resultaat
“We meten het resultaat door de mensen rondom de deelnemers vooraf en achteraf een 360o-feedback te laten invullen. Daarnaast presenteren de deelnemers hun businesscases aan hun eigen manager en het senior management van PostNL. Zo wordt het ook voor hen goed zichtbaar waar de groep potentials op het gebied van innovatief ondernemerschap staat. Dit programma werkt als een olievlek, de nieuwe houding van de deelnemers beïnvloed hun collega’s waardoor het klimaat binnen de rest van de organisatie ook verandert.”

Verfrissende aanpak
“De deelnemers vonden het programma een vernieuwende en leerzame manier om te kijken naar innovatie. Anders dan in andere trainingen gingen zij bijvoorbeeld letterlijk naar buiten. Het was een eyeopener om zaken als kunst en natuur te benutten om ruimte in je hoofd te creëren. Ook kwamen zij tot het inzicht dat innovatie niet een overall-plan voor je hele bedrijf hoeft te omvatten, dat je bijvoorbeeld ook al geld kunt besparen door kleinere zaken. En ze vonden het spannend en leuk om aan de businesscase te werken.”

Samenwerking met de Baak
“De Baak maakte voor onze doelstelling een fris en goed passend voorstel: innovatief, verrassend en uitdagend. De deelnemers werden ze door de trainers goed begeleid. Ze kregen stevige feedback en werden uitgedaagd om buiten hun comfortzone te treden. En ze leerden om elkaar effectief te ondersteunen en aan te moedigen. Door de cases werden deze competenties nog eens extra goed verankerd.”

Programmamaker en trainer bij dit programma is Michiel Res, m.res@debaak.nl U kunt ook contact opnemen met onze maatwerkdesk via 0343-556369

Emma de Kleer

Bekijk hier een video over een van de modules van dit programma:

 

Bel voor meer informatie over een incompanytraject voor je organisatie vrijblijvend met onze Incompany Desk: 0343-556369