Meer dialoog en samenwerking

MT Nedstaal in beweging

Er is steeds vaker behoefte aan meer dialoog en samenwerking in organisaties. Ook bij Nedstaal was dat het geval. Verantwoordelijkheden kunnen dan zo laag mogelijk in de organisatie gelegd worden. Het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen het managementteam bleek een goede eerste stap.

Nieuw MT, nieuwe kansen
In 2010 kreeg Nedstaal een nieuw MT. Daarna vonden er binnen dat team nog een aantal wisselingen plaats, en de managers kregen behoefte om elkaar beter te leren kennen. De verwachting was dat zij door de ontstane verstandhouding sneller tot samenwerking en resultaten zouden komen. Ook wilden zij leren beter en effectiever te communiceren en meer af te stemmen. Dit was de aanleiding om een aantal MT-sessies te houden met een facilitator van de Baak.

Winst
Bert Bult, Managing Director Nedstaal: “De grootste winst voor mij was dat je een duidelijker beeld krijgt van mensen, van wie ze zijn, wanneer je ze buiten de normale dagelijkse processen meemaakt. Verschillende karakters gaan gepaard met verschillende basisaannames, en dat is bepalend voor hoe mensen werken. Dit van elkaar te weten is heel verhelderend voor een goede communicatie. Tijdens de MT-bijeenkomsten met de Baak werden soms buddies gevormd die samen een vraag bediscussieerden. Er is ook wel eens een sfeer van confrontatie uitgewerkt. Dat heeft heel veel opgeleverd, ik kreeg daar ook positieve reacties over van de andere teamleden.”

Opbrengst
“Ik zie in de organisatie dat mensen nu vaker iets als team oppakken in plaats van dat ze het zelf gaan doen. Ook de samenwerking over de afdelingen heen verloopt soepeler. Wij zijn als ‘oude’ industrie natuurlijk meer naar hiërarchische maatstaven georganiseerd dan bijvoorbeeld instellingen met professionals. Graag zou ik wel die richting in bewegen met Nedstaal. Dat het hoger en het middenmanagement veel in dialoog is, en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd. Maar zover zijn we nog niet. Dit MT-traject was de eerste stap.”

Samenwerking met de Baak
“De Baak leverde een goede facilitator voor ons team. Steeds speelde die in op wat er plaats vond in onze dagelijkse praktijk. De dingen die wel goed lopen, de dingen die niet goed lopen, en hoe je daarover met elkaar in gesprek gaat. Vooral ook omdat je in een andere omgeving bent – bij de Baak in Driebergen of in Noordwijk – kijk je anders naar je eigen doen en laten. Als je zaken dan ter plekke oplost, ontstaan helderheid en aanscherping in de samenwerking.”

Bel voor meer informatie over een incompanytraject voor je organisatie vrijblijvend met onze Incompany Desk: 0343-556369