Ondernemerschap in alle lagen van Fujifilm

Van ‘aansturen’ naar ‘gezamenlijkheid’

In een snel veranderende omgeving komen er nieuwe opleidingsvragen en -uitdagingen, ook bij Fujifilm. Het managementteam zag dat een aantal eigenschappen sterker ontwikkeld moest worden: entrepreneurship, changemanagement en influencing. Er werden aanpassingen gedaan in de organisatiestructuur, en er kwam een MD-programma voor alle leidinggevenden.

Inbedden in de organisatie
Jan van Reijsen, HR-manager Fuijfilm Manufacturing Europe: “Wij willen dat medewerkers in alle lagen van de organisatie zich gaan gedragen als kleine ondernemer binnen de grote onderneming. Dit betekent een verandering in de bedrijfsmentaliteit, en dat krijg je niet voor elkaar met alleen drie trainingsmodules, hoe belangrijk ook. Daarom zijn de arbeidsvoorwaarden aangepast, is het nieuwe werken meer geïntegreerd en hebben mensen meer eigen verantwoordelijkheid én vertrouwen gekregen.”

Opbrengst
“Onze organisatie is merkbaar in beweging gekomen. Ik merk een hogere actiemodus bij onze medewerkers, ze zijn meer betrokken, er is communicatie tussen afdelingen en managementlagen die elkaar eerst niet zoveel spraken. Alleen al door mensen crossfunctional bij elkaar te brengen, zien ze nieuwe kansen. Vaak zijn het kleine aanpassingen die tot minder vertraging, minder ergernis leiden. Maar nieuwe producten of innovaties komen ook voor. Mensen durven meer risico te nemen, ze weten dat ze serieus genomen worden, dat andere afdelingen of een hoger echelon bereikbaar is voor hun idee. Dat is de nieuwe bedrijfscultuur die we graag wilden.”

Training combineren met praktijkuitdaging
“Topmanagers, sectiemanagers, supervisors, leaders: allemaal doorlopen ze de drie trainingsmodules. Het is de bedoeling dat ze met collega’s, liefst uit een ander vakgebied, in een Venture stappen. Binnen de verschillende Ventures kunnen ideeën of producten worden ontwikkeld. Voor zo’n uitgewerkt idee moet je een sponsor zien te vinden binnen het bedrijf, zodat je het kunt uitvoeren. Mensen gaan zelf bijeenkomsten organiseren, en er is een Venture-café waarin ze elkaars ideeën aanscherpen.”

Modules vullen elkaar aan
“Zo’n Venture aangaan hoort bij de eerste module. De volgende stap is dat goede ideeën voor verandering zorgen, vandaar dat de tweede module gaat over changemanagement. Hoe vind je businesspartners, hoe ga je om met mensen die tegenwerken, hoe vind je sponsoren, hoe ontwikkel je intern leervermogen? Wanneer je als deelnemer dat onderdeel doorleefd hebt, komt de derde module, over beïnvloeding. Je blijft niet ‘naar boven kijken’ of er iets gaat gebeuren, maar vanuit een gevoel van gezamenlijkheid neem je verantwoordelijkheid om iets daadwerkelijk neer te zetten.”

Samenwerking met de Baak
“Fujifilm werkte al langer samen met de Baak; dit programma was als het ware een ‘upgrade’. Bij het proces van het opzetten van de Ventures was er ook af en toe support van de Baak, maar daaraan doen we het meeste zelf. Met de Baak en het programma gaan we flexibel om: we stellen het meteen bij als zich nieuwe kansen of mogelijkheden voordoen. Dit traject ontstaat echt in co-creatie.”

Jan van Reijsen

Bel voor meer informatie over een incompanytraject voor je organisatie vrijblijvend met onze Incompany Desk: 0343-556369FUJIFILM heeft in Tilburg 2 vestigingen;
FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. en FUJIFILM Europe B.V.
FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. is een van de grootste productievestigingen van FUJIFILM buiten Japan. Het bedrijf produceert fotopapier en offsetplaten. Daarnaast werkt men in het Tilburg Research Laboratory continu aan vernieuwing van bestaande producten en aan de ontwikkeling van geheel nieuwe producten. Met ongeveer 850 werknemers is FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. uitgegroeid tot een van de grootste industriële werkgevers van Midden Brabant.
FUJIFILM Europe B.V. is de Nederlandse vestiging van het Europese hoofdkantoor. Het is verantwoordelijk voor inkoop, financiën, IT, logistiek en douanezaken binnen Europa. Ook vindt hier de sales en distributie plaats van de Business domeinen Imaging en Graphic Systems. Dit bedrijf telt ongeveer 130 medewerkers.