Iedereen op de juiste klus na AEM-cube-assessment


Innovatie bij Cofely Energy Solutions

Door de veranderende vraag in de markt ontwikkelt Cofely Energy Solutions (GDF Suez) zich van een conventioneel installatiebedrijf naar een innovatief projectontwikkelaarsbedrijf. “Dat vraagt veel van je personeel”, vertelt algemeen directeur Bas Ambachtsheer. “Wij zijn zogezegd aan het pionieren. We hebben veel kennis in huis, en het doel te groeien. We vonden dat we als MT meer inzicht in onszelf moesten hebben – inclusief de blindspots – om deze verandering in goede banen te leiden.”

Concreet aan de slag
“Ik was met de Baak in gesprek geraakt over die innovatie. Ze kwamen met het voorstel om concreet aan de slag te gaan met de mensen die we hadden. Ik heb vrij veel opleidingen en trajecten gezien en gevolgd, maar dit stak er echt bovenuit, was onderscheidend. Alle dertig personeelsleden namen dus deel aan een zogenaamd AEM-cube-assessment.”

Geschikt voor complexe situaties
“Dit model is driedimensionaal, heeft net iets meer inhoud dan de bekendere tweedimensionale methoden, ‘u bent een blauw iemand’. Het biedt meer houvast over wat er in een functie nodig is en over welke aanleg iemand heeft. Het geeft meer handvatten voor complexe bedrijfssituaties. In installatiebedrijven zijn sequentiële denkers nodig – die hebben we dus veel – maar bij projectontwikkelaars zijn integrale denkers wenselijk, mensen die meerdere dingen tegelijk kunnen. Nu heb ik handvatten om dit objectief te bespreken, zonder dat er sprake is van ‘jij functioneert niet’.”

Nog meer opbrengst
“Ik ben me er erg van bewust of ik de juiste persoon op de juiste klus heb. Als er mensen weggaan weet je wat voor iemand je in de plaats wilt. Doordat ik zelf dit inzicht heb, is er geen HRM-persoon nodig, dat bespaart kosten. En er zit meer structuur achter. Ik zie wel dat de teamleiders moeite hebben de duidelijkheid van het profiel vast te houden. Ze gaan twijfelen omdat ze iemand moeten aannemen die zo anders is dan henzelf. Maar als je werkpaarden nodig hebt, heb je gewoon werkpaarden nodig.”

Scherpe analyse en aanleiding tot gesprek
“In onze gesprekken in het MT kwamen ook meteen andere dingen ter sprake die veel duidelijkheid boden over onze strategie voor de toekomst en over hoe het nu loopt. Je ziet opeens dat bepaalde teams capaciteiten missen, en bedenkt oplossingen hoe andere teams hierbij kunnen helpen.”

Samenwerking met de Baak
Het AEM-cube-assessment is bedoeld om individuele prestaties en bedrijfsdoelstellingen op elkaar af te stemmen. Er zijn individuele gesprekken gevoerd om de uitkomst terug te koppelen, en er waren een aantal bijeenkomsten met het MT en een met de hele organisatie. “De facilitator was een wandelende encyclopedie... Wat mij aansprak, is dat de Baak zelf ook leerde van het traject. Natuurlijk heeft de Baak de expertise, maar door veranderingen in de actualiteit moet je weer bijdraaien met je programma. Je leert zo ook van elkaar, dat maakt de samenwerking extra inspirerend en menselijk.”

Bas Ambachtsheer

Bel voor meer informatie over een incompanytraject voor je organisatie vrijblijvend met onze Incompany Desk: 0343-556369