Raad van Toezicht en Curatorium

De Baak inspireert

Met ingang van 1 januari 2014 kent de Baak een nieuw bestuursmodel. Het voormalige Bestuur is gewijzigd naar een Raad van Toezicht.
De huidige directie zal, naast de uitvoerende bestuurstaak, ook de meer algemene bestuurstaak gaan vervullen, zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht

Ronald Blom Drs. R. Blom (Ronald) (voorzitter)
Voorzitter Raad van Commissarissen Roto Smeets Group/
Voorzitter Raad van Commissarissen IGM Holding
Mevrouw drs. D.G. Brinkman (Dorothé) Mevrouw drs. D.G. Brinkman (Dorothé)
Zelfstandig organisatieadviseur
Brinkman Organisatieadvies
Tanja Dik Mevrouw drs. T.H. Dik (Tanja)
Director International Venues
Stage Entertainment
Fred Ensel Mr. F. Ensel (Fred)
Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Amstel en Vecht/
Lid Tuchtraad Assurantiën
Faisal-Mirza  F. Mirza (Faisal)
Eigenaar Software consultancy Safena/
Voorzitter Stichting Wij Blijven Hier! 

Samenstelling Curatorium

Farid Azarkan Drs. F. Azarkan MSc RE (Farid)
Directeur Vastgoed Rijksgebouwendienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Hand Biesheuvel H. Biesheuvel (Hans)
Voorzitter ONL voor Ondernemers
Mevrouw G. Boldewijn (Grace) Mevrouw G. Boldewijn (Grace)
CEO Bocari Engineering/
Bestuurder Suriname Capital Investment Fund
Mevrouw mr. I. Brakman (Inge) (voorzitter)
Bestuurder/Toezichthouder
Mevrouw mr. T.M. Jadnanansing (Tanja)
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.
annet_de_lange_90 Mevrouw dr. A. de Lange (Annet)
Lector Human Resource Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/
‘Visiting professor’ Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Stavanger (Noorwegen)

Prof.dr. K. Putters (Kim)
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau/
Hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg,
Erasmus Universiteit Rotterdam
E. Rahmani (El)
Commissaris van Politie Korps Landelijke Politiediensten KLPD
jacques_schraven_90 Mr. J.H. Schraven (Jacques) (voorzitter)
Chairman Supervisory Board Tata Steel Nederland B.V./
Voormalig voorzitter VNO-NCW
Prof.mr. S.R. Schuit (Steven) Prof.mr. S.R. Schuit (Steven)
Hoogleraar Corporate Governance and Responsibility
Nyenrode University/
Advocaat Allen & Overy
F. Tabarki (Farid)
Directeur Studio Zeitgeist
esther_vergeer_120 Mevrouw E. Vergeer (Esther)
Directeur Esther Vergeer Foundation

  Omschrijving Profiel Duur Investering