Historie

De geschiedenis van de Baak is de geschiedenis van een filosofie!

De Baak inspireert

Moment voor jezelf

De Baak is ontstaan uit het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond (CSWV), opgericht in 1945. De werkgeversorganisatie had een voor die tijd unieke doelstelling: 'Het Verbond wil met eerbiediging van ieders levensovertuiging en politieke opvattingen - in nijverheid, bankwezen, verzekeringswezen, handel en verkeer, werkzaam zijn op het gebied van de arbeid en daarbij streven naar duurzame goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven.' De filosofie en de cultuur van de Baak dragen in hoge mate de stempel van Charles Maitland, de oprichter en eerste directeur van de Baak.

Leren bij de Baak
In het begin (vanaf 1948) leerden de deelnemers bij de Baak doordat zij opgeleid werden. Het vernieuwende zat in de nadruk op de menselijke kant van management en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De stijl was vooral die van teaching: lesgeven, een verhaal afsteken voor een groep, casuïstiek uitdelen, uitleggen, syllabi verstrekken. Midden jaren negentig verschoof de focus van teaching naar learning: trainen van vaardigheden, leren met een peer group, eigen casuïstiek van deelnemers. In de loop van de jaren werd ook het leren leren steeds belangrijker.

Unlearning en Non-learning
In 2005 zag de Baak dat er behoefte is aan unlearning en non-learning. Bij unlearning ligt de nadruk op afleggen van aangeleerde patronen en afpellen van aangepast gedrag. Bij non-learning gaat het om een houding van openheid en verwondering: van nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen en de mogelijkheden die deze biedt. De mens heeft de meeste kans om een eigen bijdrage te leveren aan organisatie en maatschappij als hij authentiek en open in het leven staat. De steeds veranderende wereld stelt hierbij grote eisen aan het aanpassingsvermogen en het vermogen om tot creatieve, scheppende handelingen te komen.

Missie van de Baak
De Baak richt haar activiteiten op de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Wij hebben ons verbonden aan de doelstellingen die door het Innovatieplatform zijn verwoord en willen daar op eigenzinnige wijze aan bijdragen. Onderscheidende thema's van de Baak zijn leiderschap en ondernemerschap, vanuit een sterk persoonsgerichte benadering in een internationale context. De Baak wil een excellente maatschappelijke onderneming zijn, zoals verwoord in onze missie: de Baak is een bijzondere onderneming die anderen en zichzelf door leren verder brengt. De leeromgeving die wij bieden wordt gevoed door elementen uit kunst, cultuur en natuur. Wij zijn georiënteerd op de liberal arts en daardoor meer literair en kunstzinnig dan andere instituten.


  Omschrijving Profiel Duur Investering