Milieubeleid van de Baak

Milieubeleid

De Baak is een toonaangevend opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling.  Wij geven de interne bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde wijze vorm, waarbij ons milieubeleid evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn integraal onderdeel vormt van deze bedrijfsvoering. Borging van het proces vindt plaats via ons milieumanagementsysteem, inclusief de daaraan gekoppelde certificering. Deze voldoet aan ISO 14001:2004, de internationale norm voor milieumanagementsystemen. Wij houden ons milieumanagement-systeem actueel zodat wij blijvend voldoen aan de eisen van milieuwet- en regelgeving. En werken continu en preventief aan verbeteringen van ons beleid. Dit proces wordt bewaakt door de afdeling Facility en periodiek beoordeeld door de directie.

Ons beleid rust op vijf pijlers, te weten:

1. Het beperken van energiegebruik en daardoor die van fossiele brandstoffen
2. Het minimaliseren van het watergebruik
3. Het gebruik van materialen die in de life cycle het milieu zo min mogelijk belasten
4. Het beperken van afvalstromen, optimale afvalscheiding
5. Het beperken en compenseren van CO2-uitstoot

Wij streven ernaar de gehele organisatie bewust te maken van de noodzaak om de nadelige effecten van de bedrijfsvoering op het milieu te beperken. Dit met name ten aanzien van de vijf pijlers waarop het beleid rust. Interne en externe betrokkenen en belangstellenden worden adequaat geïnformeerd over de mate van onze milieubelasting en de gerealiseerde verbeteringen.

Het is ons streven meer te doen dan wat wettelijk verplicht is. Maar bij alle vrijwillige maatregelen zullen de inspanningen in een gezonde relatie tot het te behalen nut moeten staan.

de Baak, april 2013


Arko van Brakel
Algemeen directeur    


  Omschrijving Profiel Duur Investering