Duurzaamheid

Doe meer! (dan je is opgedragen)

 

                   Beeldmerk_FIRA_Zilver_110

 

Duurzaam ondernemen als leidraad
Wij gaan er van uit dat een goed renderende onderneming vanzelfsprekend samengaat met maatschappelijke betekenis van die onderneming. In onze missie staat: de Baak is een bijzondere onderneming die anderen en zichzelf door leren verder brengt. We willen zelf doen wat we anderen leren: meer doen dan wat je is opgedragen, want dan pas doe je wat je moet doen.
Binnen onze programma's en op onze locaties, maar ook daarbuiten, maken wij ons sterk voor de kwaliteit van ondernemen en de positieve lange termijn effecten hiervan op de mens, het milieu en de samenleving. Duurzaam ondernemen vormt de waarborg van het lange termijn bestaansrecht van de Baak en het creëert toegevoegde waarde en leerervaringen voor alle betrokkenen.

Voorbeelden

- Duurzaam ondernemen en vitaliteit altijd programma-onderdeel.
Duurzaam Ondernemen is ook de basis voor de programma's die aan onze klanten worden aangeboden. Langere trajecten, zoals De Nieuwe Manager en het Young Executives Program, kennen een buitenlandmodule waarin duurzaamheids-opdrachten aan bod komen. Daarnaast verzorgen we (steeds vaker) programma's voor klanten waarbij duurzaam ondernemen centraal staat. Ook klanten zien in toenemende mate de noodzaak om hun medewerkers via opleidingen in aanraking te laten komen met de buiten-wereld en daarvan te leren. Vitaliteit zien wij als een gezonde gewoonte, daarom zijn er altijd bewegingsonderdelen tijdens de programma’s en verzorgen wij verantwoorde voedingsgewoontes.

- Duurzaamheid in het dagelijks functioneren van de Baak.
Voor de nieuwbouw op Landgoed de Horst gebruiken we duurzame bouwmethoden en hergebruiken we materialen. We hebben een actief milieubeleid en streven ernaar de richtlijn ISO 26000 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) te hanteren. Dit gaat over bijvoorbeeld milieuvriendelijk drukwerk, verminderen geprinte output naar mailingen, fairtrade koffie en thee, etc.

- Leren en ontwikkelen bij kinderen.
De Baak organiseert in samenwerking met andere organisaties Kinderfestivals voor langdurig zieke kinderen, kinderen met autisme of kinderen van vluchtelingen en kinderen uit de omgeving. Baakmedewerkers ervaren hun bijdrage aan dit soort events als buitengewoon inspirerend en leerzaam.

- Trainingen voor mentoren.
Wij geven trainingen aan de coaches van Giving Back; een mentorproject voor bewezen talentvolle en ambitieuze scholieren, die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben op een succesvolle carrière.

- Uitnodigen kleine maatschappelijke organisaties.
We bieden deelnemers uit ideële/non-profit organisaties aan om bepaalde opleidingen tegen sterk gereduceerd tarief te volgen. Dit bevordert heterogene groepen en een interessant leerklimaat voor alle deelnemers. Ook zo kan de Baak de buitenwereld binnenhalen.

- Publiek debat en kennisuitwisseling.
De Baak is lid van het kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het Social Venture Network en Samenleving en Bedrijf. Samen met hen verkent de Baak maatschappelijke thema's die een rol spelen in het publieke debat.

Aan de basis van onze strategie ligt het vergroten van de rol van ondernemerschap binnen de Baak. Daarmee leggen we het fundament voor meer rendement. Zakelijkheid en idealisme gaan hand in hand: hoe meer rendement hoe groter onze maatschappelijke bijdrage. In de winst is reeds verrekend dat jaarlijks dertig procent hiervan aan maatschappelijke projecten is besteed. De Baak doneert geen geld maar tijd. Iedere medewerker van de Baak krijgt de ruimte en wordt aangemoedigd zijn of haar bijdrage te leveren. Onze activiteiten op dit vlak zijn allereerst maatschappelijk relevant, maar dragen tevens bij aan onze positionering en profilering, aan innovatie en aan het besef bij een organisatie te werken waar ieder betekenisvol werk doet.


  Omschrijving Profiel Duur Investering