deBaak.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Young Executives Program (YEP)

Opbouw:
Van IK > naar de ander / het team > naar de organisatie > naar de internationale omgeving.

Tijdens de Kick-off zijn tevens de leidinggevenden van de deelnemers uitgenodigd. In deze eerste ontmoeting van de groep deelnemers draait het om het informeren over het programma, een kennismaking met de werkwijze en het aanhaken van de leidinggevende bij het leertraject van de deelnemer. We onderzoeken met elkaar wat er nodig is voor een goede verbinding tussen het ontwikkelingstraject van de deelnemer met de werkpraktijk.

Elke module integreert het voorgaande en de laatste module is de integratie van alles, terug naar het IK in de toekomst.

Deelnemersprofiel:
Jonge talentvolle leidinggevenden, 28 - 40 jaar, met minimaal 2 tot ongeveer 5 jaar leidinggevende ervaring in een lijn-of projectmanagementfunctie. Deelnemers hebben aansturingsvraagstukken, kunnen het geleerde toepassen in de werksituatie en hebben ook team overschrijdende taken. Belangrijk is dat deelnemers open staan voor reflectie en voor inzicht in eigen sterktes en zwaktes.

Kijk hieronder voor de inhoud en resultaten per module.    

Modules

Resultaten per module:

Module 1 - Leiding geven aan jezelf.

 • Inzicht in je eigen leerdoelen
 • Inzicht in je sterke kanten en in je schaduwzijde: waar kom je vandaan? Wat zijn je levensthema’s?
 • Inzicht in hoe jouw persoon doorwerkt in jouw leiderschap.
 • Durven in je eigen kracht te gaan staan.
Module 2 - Leiding geven aan je team, organisatie en aan verandering.
 • Bewust worden over hoe je kijkt naar de ander.
 • Bewustzijn van je rol in de groep (op je werk en in de YEP) en het effect daarvan.
 • Inzicht in hoe jij zelf met verandering omgaat en hoe anderen met veranderingen omgaan.
 • Inzicht in de dynamiek in teams en organisaties (ook je eigen organisatie).
Module 3 - Internationaal ondernemen.
 • Bewust worden van je eigen paradigma’s en de werking daarvan in relatie tot anderen, je organisatie en de wereld.
 • Bewust zijn van je eigen oordeel en hoe die je waarneming kleurt.
 • Op basis daarvan nieuwe kansen en mogelijkheden ontdekken.
 • Reflectie op hoe jij in deze wereld staat.
Middels:
- verwondering,
- vervreemding,
- confrontatie met de andere en de eigen cultuur.

Module 4 - Inspiratie en bezinning.
 • Integratie van de inzichten die de modules 1, 2 en 3 je hebben gebracht.
 • Ervaren hoe je het geleerde toepast in het hier en nu.
 • Keuzes maken over wat je daarmee wilt doen in de praktijk vanaf nu.
Middels:
- bezinning,
- ervaren van de meerwaarde van bezinning,
- feedback geven en ontvangen.

Module 5 - Integratie en nieuwe perspectieven.
 • Stilstaan bij waar je staat t.o.v. de voornemens uit module 4.
 • Inzicht in wat je belemmert en stimuleert.
 • Verankeren van nieuw perspectief.
 • Delen van successen en andere ervaringen ook met bijvoorbeeld leidinggevende/collega of vrienden.

 

  Omschrijving Profiel Duur Investering