Young Executives Program (YEP)

Deelnemersprofiel
Jonge talentvolle leidinggevenden, 28 - 40 jaar, met minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring in een lijn-of projectmanagementfunctie. Deelnemers hebben vragen over hun leiderschap, hebben een functie waarbij ze tussen de modules door het geleerde kunnen toepassen en hebben taken waarbij niet alleen operationeel maar ook (beginnend) strategisch inzicht van hen gevraagd wordt. Belangrijk is dat deelnemers open staan voor reflectie en voor inzicht in eigen sterktes en zwaktes. 

Opbouw modules
In de YEP leer je door te ervaren en te reflecteren samen met de groep en onder intensieve begeleiding van de trainers. Hoofd (ratio), hart (intuïtie of innerlijke wijsheid) en handen (actiegerichtheid) krijgen aandacht zodat jij een betere leider wordt, voor jezelf, voor anderen en voor de wereld. 
Wij hebben ons bij het design van de training laten inspireren door o.a.: Jim Collins (From Good to Great), Otto Scharmer (Theory U), Godfried IJsseling (Persoonlijke ontwikkeling), de Transactionele Analyse, Tuckman (fasen van teamontwikkeling), Steven Covey (divers), J. Jaworski (Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leiderschap), Wiebe Veenbaas (divers), Peter Senge (Presence) en de Baak (Valt er nog wat te leren).
Hierbij volgen we de rode draad: van ik > naar de ander / het team > naar de organisatie > naar de internationale omgeving > naar de integratie van het ik in de toekomst.

Vooraf heb je individueel een uitgebreid live intakegesprek van een uur met de trainer om je leervraag aan te scherpen. De officiële start is tijdens de Kick-off middag, waarbij tevens jouw leidinggevende is uitgenodigd. Tijdens deze eerste ontmoeting draait het om het informeren over het programma, een kennismaking met de werkwijze en het aanhaken van de leidinggevende bij het leertraject van de deelnemers. We onderzoeken met elkaar wat er nodig is voor een goede verbinding tussen het ontwikkelingstraject van de deelnemer met de werkpraktijk. De training bestaat verder uit 5 modules, waarvan module 3 in het buitenland zal plaatsvinden. Tijdens de laatste module zal je leidinggevende wederom aanwezig zijn om onderdeel uit te maken van jouw eindpresentatie over het geleerde tijdens de YEP.

Resultaten per module:

Module 1 - Leiding geven aan jezelf
- Inzicht in je eigen leerdoelen.
- Inzicht in je sterke kanten en in je schaduwzijde: waar kom je vandaan? Wat zijn je levensthema’s?
- Inzicht in hoe jouw persoon doorwerkt in jouw leiderschap.
- Durven in je eigen kracht te gaan staan.

Module 2 - Leiding geven aan je team, organisatie en aan verandering
- Bewust worden over hoe je kijkt naar de ander.
- Bewustzijn van je rol in de groep (op je werk en in de YEP) en het effect daarvan.
- Inzicht in hoe jij zelf met verandering omgaat en hoe anderen met veranderingen omgaan.
- Inzicht in de dynamiek in teams en organisaties (ook je eigen organisatie).

Module 3 - Internationaal ondernemen
- Samenwerken aan een Real Life Businesscase van een ideële organisatie/stichting/NGO.
- In een ‘out of your comfort zone- omgeving’ bewust worden van je eigen paradigma’s en de werking daarvan in relatie tot anderen, je organisatie en de wereld.
- Confrontatie met de andere en de eigen cultuur(verschillen).
- Bewust zijn van je eigen oordeel en hoe die je waarneming kleurt.
- Besef van meerdere waarheden vergroot je vaardigheid om met complexe situaties om te gaan.
- Op basis daarvan nieuwe kansen en mogelijkheden ontdekken.
- Reflectie op hoe jij in deze wereld staat.
- In een ‘pressure cooker’ het geleerde tot nu toe toepassen.
- Experimenteren met nieuw gedrag.
- Leren op maatschappelijk, organisatie, team en persoonlijk niveau.

Module 4 - Inspiratie en bezinning
- Integratie van de inzichten die de modules 1, 2 en 3 je hebben gebracht.
- Bezinning en de meerwaarde ervan ervaren.
- Ervaren hoe je het geleerde toepast in het hier en nu.
- Keuzes maken over wat je daarmee wilt doen in de praktijk vanaf nu.

Module 5 - Integratie en nieuwe perspectieven
- Stilstaan bij waar je staat t.o.v. de voornemens uit module 4.
- Inzicht in wat je belemmert en stimuleert.
- Verankeren van nieuw perspectief.
- Delen van successen en andere ervaringen samen met je leidinggevende.

 

  Omschrijving Profiel Duur Investering