Supervisie voor Coaches

 • Miranda Kijzerwaard
  Functie: contactpersoon
  telefoon: 0343 - 55 62 61
  e-mail: m.kijzerwaard@debaak.nl

 • Godfried IJsseling
  Functie: sr. programmamaker/trainer/coach
  Effectiviteit van iedere organisatie begint bij de mensen die er werken. Ik geloof daarom in het belang van persoonlijke ontwikkeling. Eerste stap daarin: zelfbewustzijn. Weten wie je bent en hoe je op situaties reageert maakt krachtig en doelgericht. Ik heb twee boeken geschreven: Persoonlijke ontwikkeling - Echtheid in professionaliteit (2008) en Weg van de eenvoud - Essentie als kompas voor organisaties (2011). Meer informatie: Godfried IJsseling
 • Sacha Kluvers
  Functie: sr. programmamaker/trainer/coach
  Sacha Kluvers is psycholoog en psychosynthese therapeut. Ruim 20 jaar werkt ze als coach en supervisor. Sacha is binnen de Baak betrokken bij zowel In-Company als open programma’s. Zij geeft trainingen op het gebied van veranderen, leiderschap en coaching. Zij ontwikkelt en geeft leergangen aan trainers. De visie van waaruit zij werkt is die van psychosynthese. In het kort gaat deze ervan uit dat de menselijke persoonlijkheid geworteld is in een diepere waarde of bron. Alleen vanuit de verbinding met deze bron kunnen we volledig uitdrukking geven aan ons ware zelf. Als programmamaker, coach en trainer fungeert zij als gids die de klant zijn weg leert vinden. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en ook voor zijn eigen leerproces. Haar methode van werken is ervaringsgericht leren, praktisch, confronterend, accepterend en met humor. s.kluvers@debaak.nl / www.sachakluvers.blogspot.com
 • An Kramer
  Functie: programmamaker/trainer
  Als programmamaker bij de Baak houd ik me bezig met persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en leiderschap in diverse programma’s en voor verschillende organisaties. Ik ben op zoek naar ieders persoonlijke 'gebruiksaanwijzing'. Daarin kan ik een terriër zijn, omdat ik geloof dat mensen veel meer mogelijkheden hebben dan ze zelf zien. Mijn rust blijkt mensen de ruimte en het vertrouwen te geven zelf op onderzoek te gaan. Ik heb een brede achtergrond: psychologie, beeldende kunst, beweging en dans, video. Ik ervaar dat als een grote ladekast waar ik uit kan putten. Per moment en persoon of groep kies ik de meest passende, in samenspraak met de groep. Ik ben gefascineerd door leren: ik geloof dat hoe meer ik de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van deelnemers aanspreek des te meer leerrendement ontstaat. Omdat mensen dan eigenaar van hun eigen leren worden. In die zin word ik steeds minder trainer en steeds meer facilitator.
 • Erika Drentje
  Functie: Senior trainer/coach/veranderkundige
  Vanuit hart en ziel begeleidt zij leiders en professionals bij het (er)kennen, ontwikkelen en benutten van hun talenten, emotionele intelligentie, authentieke levenskracht en (persoonlijk) leiderschap, in het licht van hun professionele levensloopbaan. Door haar jarenlange werkervaring in het bedrijfsleven, de zakelijke dienstverlening en de non-profit sector, heeft zij veel oog voor de (organisatie-)context van vraagstukken. Van daaruit kan zij gemakkelijk aansluiten bij diverse persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken die gaan over authenticiteit, effectiviteit en het omgaan met organisatiedynamiek. zij zet de persoon centraal en benut hierbij haar psychologische, organisatie- en veranderkundige expertise. Erika staat voor persoonlijke en veranderkundige begeleiding die verbinding, beweging, energie en flow genereert. Het doel van haar begeleiding is het versterken van jouw resultaten als leider of professional door effectief handelen vanuit rust, reflectie, focus, verbinding en vitaliteit.
 • Jolanda van der Veen
  Functie: programmamaker/trainer
  Jolanda van der Veen is veranderkundige van beroep. Zij begeleidt veranderprocessen in organisaties. Sinds 2001 is zij werkzaam bij de Baak, daarvoor werkte zij bij een organisatieadviesbureau. Naast haar werk als uitvoerend professional heeft zij bij de Baak diverse rollen en functies vervuld rondom coaching, innovatie en business development. Haar passie is mensen in beweging krijgen voor vernieuwing, door samen te veranderen en te doen.
  Omschrijving Profiel Duur Investering