Masterclass e-coaching

Voor een uitgebreide omschrijving van het programma verwijzen we u naar de website van het Europees Instituut (dochteronderneming de Baak).

De Masterclass E-coaching I voor professionals doorloopt u binnen 4 weken. U volgt vier dagdelen (2 dagen) een collectief lesprogramma en in de tussenliggende weken bouwt u ervaring op door online begeleiding van een proefcliënt.

Voorbereidende opdracht
Literatuur: 'E-coaching; direct aan de slag met het nieuwe coachen' van Ribbers en Waringa.
Verkennen mogelijkheden van www.coachcampus.nl.

Dag 1: Online begeleiden: Ervaren wat de verschillen zijn

E-coachen in perspectief:
        • Wat is e-begeleiding en welke vormen zijn er?
        • Welke vaardigheden heeft een e-begeleider nodig?

De kracht van e-coachen:
        • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?
        • Wat zijn de verschillen tussen online en face to face begeleiding en hoe benut ik die?
        • Kennismaken met het Accelerated Behavioral Change Model (ABC-model).
           Het ABC-model geeft weer hoe werkelijke gedragsveranderingen en andere doelstellingen versneld kunnen worden gerealiseerd.

E-coachen in de praktijk:
        • Veiligheid en ethiek binnen online werken.
        • Werken met de eCP-methodiek voor online begeleiden.
        • Werken met de beveiligde online werkomgeving CoachCampus.
• Oefen cliënt voorbereiden.

Praktijkopdracht: Oefentraject online begeleiden met een gecertificeerd e-coach als proefcliënt

  • 3 Weken begeleiden, 2 contactmomenten per week.
  • Realistische praktijkcasus.
  • Benodigde en cognitieve vaardigheden voor online begeleiden eigen maken.
  • Zicht krijgen op eigen mogelijkheden.
  • Werken binnen de beveiligde omgeving CoachCampus.

Dag 2: E-vaardig met eCP-concept: Wat gaat goed, wat kan beter?

Begeleide intervisie
        • Leren met en van elkaars oefentrajecten.
        • Toepassen van de eCP-methodiek.
        • Taalhandelingen en taalstrategie in de praktijk.

• Schrijfvaardigheden versterken:
        • Structuur in online communicatie.
        • Doelgericht en helder schrijven.
        • Taalvaardiger worden aan de hand van schrijfoefeningen.

• Duurzame gedragsverandering realiseren
        • ABC-model in de praktijk van ervaren e-coaches.
        • Samenbrengen lees- en schrijfvaardigheid

E-coachen en de praktijk
        • Verwachtingsmanagement en spelregels cliënt
        • Design en tariefstelling

Toetsing: digitaal portfolio competentieprofiel Certified eCoach Level I.

  Omschrijving Profiel Duur Investering