Specialisatie e-coaching

Voor een uitgebreide omschrijving van het programma verwijzen we u naar de website van het Europees Instituut (dochteronderneming de Baak).

Wanneer u wilt starten met e-coachen, dient u op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en beperkingen hiervan. De non-verbale communicatie valt weg, dat vraagt extra zorgvuldigheid. Om online begeleiden effectief in te kunnen zetten dient u o.a. te beschikken over de nodige taalvaardigheid; wat is het effect van het gebruik van taal, wat zegt uw cliënt werkelijk in zijn/haar bericht, hoe sluit u aan op het taalgebruik van de cliënt. E-coaching vraagt naast kennis en vaardigheden tevens een attitudeverandering die nodig is om te kunnen excelleren als e-coach.

In de Specialisatie leert u hoe u e-coachen succesvol kunt inzetten in uw praktijk. E-coachen is geen ‘trucje’, het is een nieuwe werkvorm die u integreert met uw bestaande aanpak, zodat uw kwaliteiten als face tot face coach optimaal tot zijn recht komen bij het e-coachen. Ongeacht uw voorkeur voor NLP of TA, co-active, oplossingsgericht of ontwikkelingsgericht coachen; vrijwel elke methodiek en benadering is goed in te zetten bij e-coaching. De ervaring leert dat de Specialisatie e-coaching ook uw effectiviteit als face tot face coach versterkt. U wordt een (nog) betere coach!

U leert waarom en hoe het werkt en hoe u de verschillen met face tot face begeleiding optimaal kunt benutten. U leert werken met het Accelerated Behavioral Change Model (ABC-model) en de eCP-methodiek. Het ABC-model geeft weer hoe werkelijke gedragsveranderingen en andere doelstellingen versneld gerealiseerd kunnen worden. De eCP-methodiek is een methode om de online communicatie van de begeleider effectief vorm te geven en het geschreven bericht van de cliënt op gestructureerde wijze te analyseren. U doet ervaring op als e-coach middels 3 zorgvuldig opgebouwde oefentrajecten en u gaat zelf de kracht van e-coachen ervaren als coachee. U leert tevens optimaal gebruik te maken van de online beveiligde werkomgeving CoachCampus.  

  Omschrijving Profiel Duur Investering