Opleiding voor Projectleiders: Projectteam Leiderschap

 • Pieter Parie
  Functie: Adviseur Management- en Organisatieontwikkeling
  Pieter Parie (1958) richt zijn vakmanschap en energie op organisatieontwikkeling. Hij is een expert op de terreinen die daarmee samenhangen: creatief onderhandelen, strategisch beleid maken, samenwerken en teambuilding. Hij adviseert en begeleidt graag professionals die werkzaam zijn bij de overheid, in de non-profitsector en in een commerciële omgeving. Pieter heeft een scherpe kijk op de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers in relatie tot de ontwikkeling van een organisatie. Hij bevordert de persoonlijke groei van mensen en verankert deze in de dagelijkse werkpraktijk. Verbinding is voor hem een belangrijk begrip. Vanuit het persoonlijke contact weet hij mensen te inspireren. Zijn motto luidt: ‘Wat je weggeeft, krijg je terug.’
 • Renée Ockeloen
  Functie: Adviseur Management- en Organisatieontwikkeling
  Renée Ockeloen is vrijgevestigd organisatie-adviseur, directeur van Ockeloen & Partners b.v. Zij heeft veel ervaring opgedaan in een diversiteit van organisaties, als account-executive bij een reclamebureau, lid managementteam van een koepelorganisatie van kindertehuizen; vervolgens is zij gefunctioneerd als operating director van de opleidingsafdeling van de dienst Openbare Werken van Amsterdam. Deze afdeling heeft zij zelfstandig opgezet en ontwikkeld. Haar huidige aandachtsgebieden zijn management-opleidingen voor management en hoger kader, projectmanagement, management-vaardigheden verbonden aan het domein van de Human Resources. Op dit moment doet zij ook opdrachten in uitvoering op het gebied van organisatie en automatisering, conflictmanagement, managementtraining voor hogere ambtenaren, trainingen bedrijfsmatig werken en projectmanagement.
 • Rik Kiene
  Functie: Adviseur Management- en Organisatieontwikkeling
  Rik Kiene is Vrijgevestigd organisatie-adviseur, directeur van Ockeloen & Partners b.v. Hij deed de opleiding onderwijskunde (Nutsseminarium U.v.A), afgestudeerd (ISPA, KU-Nijmegen) met als hoofdthema 'processen van grootschalige geplande verandering'. Zijn huidige werkterreinen zijn bedrijfsadvieswerk, management opleiding, interim management en organisatie-onderzoek. Op dit moment zowel werkzaam in het bedrijfsleven als de gezondheidszorg. Hij houdt zich bezig met verbetering van de productiviteit van staf- en dienstverlenende organisaties; kwaliteitszorg in organisaties en afdelingen; het functioneren van de manager in processen van geplande verandering.
 • Luuk Willems
  Functie: programmamaker/trainer
  Na als consultant binnen overheid en bedrijfsleven uiteenlopende projecten te hebben begeleid op het gebied van verandermanagement, maakte ik een overstap: van het veranderen van organisaties, naar het ontwikkelen van mensen. In mijn ervaring begint verandering daar waar medewerkers ruimte krijgen (en nemen!) om zichzelf en hun ideeën kwijt kunnen in hun werk en ondernemend durven te zijn. Ondernemerschap – of je nu ondernemer bent of ondernemend bent binnen je organisatie – is voor mij de sleutel tot innovatie: verandering die vernieuwing én verbetering brengt. In de opleidingen en leerevenementen die ik organiseer en begeleid, zijn ondernemerschap en innovatie dan ook centrale thema’s. Ook in het programma Productmanagement komen deze onderwerpen aan de orde. Ik vind het prachtig om te zien hoe productmanagers groeien in hun rol door zowel kennis op hun vakgebied als training op vaardigheden aangeboden te krijgen. Een combinatie die werkt!
 • Jacqueline Groen
  Functie: Programmacoördinator
  telefoon: 071 - 369 03 31
  e-mail: j.groen@debaak.nl

  Sinds 1998 ben ik werkzaam bij de Baak. Ik werk op de afdeling programma-organisatie en ik coördineer met veel plezier het logistieke proces van diverse Incompany- en Kernprogramma's zoals De Informele Leider, Projectteam Leiderschap, Get Real en Leidinggeven aan energie en vitaliteit. Het is een veelzijdige functie met veel uitdagingen.
 • Jolanda Verdoes
  Functie: contactpersoon
  telefoon: 071 - 369 04 03
  e-mail: j.verdoes@debaak.nl

  Werkzaam bij de Baak sinds oktober 2000. Programmacoördinator van de volgende cursussen:
  - Management van Mensen (MVM)
  - Leren Leiden (LL)
  - Persoonlijke Effectiviteit in Onderhandelingen (PEIO)
  - Diverse projecten
  Omschrijving Profiel Duur Investering