Opleiding voor Projectleiders: Projectteam Leiderschap

Resultaatgericht samenwerken vanuit persoonlijke kracht

Voor wie, met wie?
Ervaren projectleiders uit het bedrijfsleven en de publieke sector, die zwaardere en/of meer projecten gaan leiden en daarvoor hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten.

Inhoud
Dit programma biedt bewezen modellen en praktische technieken om je leiderschap in elke fase van een project te versterken.

Module 1

 • Projecten: waarom, wanneer wel/niet?
 • Jouw project: inbrengen en leervraag
 • De kracht van mijn persoonlijk profiel als projectteamleider
 • Bouwen van een hoog presterend projectteam
 • Beïnvloedingsvaardigheden
 • Praktijkoefening: Mega Task
 • Vertaalslag naar eigen ingebracht project
 • Vormen van intervisieteams (C-groups)
 • Intervisie en voorbereiding op module 2

Module 2

 • Resultaten acties tussen module 1 en 2.
 • Projectteams samenstellen: rollen, competenties, eisen.
 • Samenwerken en concurrentie in en rond projecten.
 • Kernkwaliteiten van jezelf en overige spelers.
 • Oefenen in feedback geven en ontvangen.
 • Effectief persoonlijk gedrag; roloefeningen.
 • Sturingslagen in jouw project en in de organisatie en jouw leiderschapsgedrag.
 • Omgaan met onverwachte situaties (incidenten).

Vorm
Bewezen modellen en concepten, algemene cases, jouw eigen ingebrachte case, opdracht binnen jouw organisatie, intervisiegroep (die vaak spontaan doorloopt na het programma), privé feedback van trainer, uitdagende en verrassende Mega Task.

Bij dit programma ontvang je Projectmatig creëren, de uiterst leesbare klassieker van Jo Bos en Ernst Harting over projecten met meer creativiteit, meer commitment, minder coordinatie, en beter resultaat.

Resultaten
Deelnemers melden de volgende resultaten:

 • Meer inzicht in projectontwerp en krachten/belangenveld
 • Betere projectplanning en teamselectie
 • Groter vermogen om met variabelen om te gaan
 • Breder palet aan praktische handelingsalternatieven
 • Meer inzicht in en grip op eigen gedrag als leider
 • Meer synergie in team door feedback, afstemming
 • Meer buy-in en draagvlak vanuit de organisatie
 • Beter in staat zijn een hoog presterend team te helpen ontstaan

Wil je toch meer informatie over deze of andere opleidingen van de Baak Business Academy of het programma wellicht op maat laten maken voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via onderstaande chat functie, via telefoonnummer 0343556369 of e-mail ons je vraag advies@debaak.nl.

  Omschrijving Profiel Duur Investering