Opleiding voor Projectleiders: Projectteam Leiderschap

 • Koen de Boer
  Functie: Programmamaker
  Koen de Boer heeft een achtergrond in organisatiepsychologie en -sociologie. Mensen vormen wat hem betreft de optelsom van een organisatie. Een verandering of verbetering begint bij de mens in zijn context. De mensgerichte aanpak van de Baak spreekt hem daarom aan. Binnen de programma's houdt hij zich bezig met de optimalisatie van het leerrendement voor de deelnemers. Het excelleren van de mens binnen zijn organisatie en vakgebied heeft daarbij zijn grootste focus.
 • Pieter Parie
  Functie: Adviseur Management- en Organisatieontwikkeling
  Pieter Parie (1958) richt zijn vakmanschap en energie op organisatieontwikkeling. Hij is een expert op de terreinen die daarmee samenhangen: creatief onderhandelen, strategisch beleid maken, samenwerken en teambuilding. Hij adviseert en begeleidt graag professionals die werkzaam zijn bij de overheid, in de non-profitsector en in een commerciële omgeving. Pieter heeft een scherpe kijk op de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers in relatie tot de ontwikkeling van een organisatie. Hij bevordert de persoonlijke groei van mensen en verankert deze in de dagelijkse werkpraktijk. Verbinding is voor hem een belangrijk begrip. Vanuit het persoonlijke contact weet hij mensen te inspireren. Zijn motto luidt: ‘Wat je weggeeft, krijg je terug.’
 • Renée Ockeloen
  Functie: Adviseur Management- en Organisatieontwikkeling
  Renée Ockeloen is vrijgevestigd organisatie-adviseur, directeur van Ockeloen & Partners b.v. Zij heeft veel ervaring opgedaan in een diversiteit van organisaties, als account-executive bij een reclamebureau, lid managementteam van een koepelorganisatie van kindertehuizen; vervolgens is zij gefunctioneerd als operating director van de opleidingsafdeling van de dienst Openbare Werken van Amsterdam. Deze afdeling heeft zij zelfstandig opgezet en ontwikkeld. Haar huidige aandachtsgebieden zijn management-opleidingen voor management en hoger kader, projectmanagement, management-vaardigheden verbonden aan het domein van de Human Resources. Op dit moment doet zij ook opdrachten in uitvoering op het gebied van organisatie en automatisering, conflictmanagement, managementtraining voor hogere ambtenaren, trainingen bedrijfsmatig werken en projectmanagement.
 • Rik Kiene
  Functie: Adviseur Management- en Organisatieontwikkeling
  Rik Kiene is Vrijgevestigd organisatie-adviseur, directeur van Ockeloen & Partners b.v. Hij deed de opleiding onderwijskunde (Nutsseminarium U.v.A), afgestudeerd (ISPA, KU-Nijmegen) met als hoofdthema 'processen van grootschalige geplande verandering'. Zijn huidige werkterreinen zijn bedrijfsadvieswerk, management opleiding, interim management en organisatie-onderzoek. Op dit moment zowel werkzaam in het bedrijfsleven als de gezondheidszorg. Hij houdt zich bezig met verbetering van de productiviteit van staf- en dienstverlenende organisaties; kwaliteitszorg in organisaties en afdelingen; het functioneren van de manager in processen van geplande verandering.
 • Jolanda van den Broek
  Functie: Programmacoördinator de Baak
  Sinds 2009 met veel plezier werkzaam bij de Baak als Programmacoördinator; vanaf 2012 bij de Baak Business Academy.
  Omschrijving Profiel Duur Investering