Opleiding voor Projectleiders: Projectteam Leiderschap

Uit alle macht uit eigen kracht werken

Op welke gebieden zou jij je als projectleider nog verder kunnen ontwikkelen? Niet direct door kennis te nemen van nog meer basistechnieken maar door zicht te krijgen op de effectiviteit van jouw persoonlijke manier van werken als projectleider en door eventueel aanvullende of andere gedragsalternatieven te onderzoeken en zo nodig ook daadwerkelijk te oefenen. Door diverse opdrachten en oefeningen, die een beroep doen op jouw verschillende kwaliteiten, wordt een totaal beeld opgebouwd en kunnen jouw persoonlijke leerdoelen worden aangescherpt.

Centraal staan vragen als: hoe geef jij leiding aan een team dat tijdelijk is samengesteld uit verschillende deskundigen uit veelal verschillende zakelijke en persoonlijke belangen, zonder de beoogde resultaten uit het oog te verliezen? En hoe kun jij het gedrag van anderen effectief beïnvloeden?

Modules
Module 1

 • Afstemmen leerdoelenstellingen
 • Self assesment en persoonlijk ontwikkelings- en actieplan 
 • Projectteamleidersrol en effectieve gedragsinterventies 
 • Sportieve teamoefening en evaluatie 
 • Beïnvloeding zonder macht 
 • Omgaan met weerstanden en conflicten 
 • Kernkwaliteiten in beeld 
 • Oefenen met acteur(s) en docenten 
 • Probleemoplossend onderhandelen 
 • Groepsopdracht

Module 2

 • Terugkoppeling vanuit je eigen organisatie 
 • Verder bouwen aan je persoonlijke ontwikkelings- en actieplan 
 • Teamontwikkeling en groepsdynamica 
 • Inspelen op de organisatie en projectomgeving 
 • Als team oefenen met acteur(s) en docenten 
 • Individuele coaching door docenten 
 • Uitvoering groepsopdracht en evaluatie

Jij wilt jouw persoonlijke effectiviteit als projectleider verder verbeteren en daarmee de effectiviteit van het totale projectteam binnen de organisatie.

Bij dit programma ontvangt u het boek ‘Projectmatig Creëren’ van Jo Bos e.a.

  Omschrijving Profiel Duur Investering