Projectmanagement Opleiding (PJM)

Resultaatgericht samenwerken vanuit persoonlijke kracht.


Tijdens het programma wordt niet alleen aandacht besteed aan de basistechnieken zoals planning, structurering en inventarisatie van belangen en risico's maar ook aan basisvaardigheden zoals communicatie en afstemming, omgaan met weerstand en effectief gedrag. Vaak opereer je niet vanuit een machtspositie maar vanuit jouw eigen kracht en die van het projectteam. Het programma is sterk op de praktijk gericht waarbij de theorie en de toepassing van de theorie in de praktijk elkaar voortdurend afwisselen. Door concrete oefeningen kan jouw effectiviteit verder worden verbeterd. Jij zult op deze manier ook concreet aan jouw eigen in te brengen project werken.

In het programma wordt het gehele traject van het begin tot het einde van een project doorgelopen, zodat jij een goed totaal beeld krijgt van projectmanagement en de inbedding in de organisatie.

Modules
Het programma bestaat uit drie modules van elk twee aaneengesloten dagen.

De aspecten projectinhoud, techniek en samenwerking komen telkens in wisselende samenhang en samenstelling terug in de afzonderlijke modules. De opbouw van een brede theoretische kennis en de vaardigheid om deze toe te passen op jouw eigen project in de organisatie staan centraal. Overigens zal ter ondersteuning ook een aantal algemene cases worden gebruikt.

Module 1

 • Waarom in de vorm van een project 
 • De inbreng van en toelichting op het eigen project 
 • Belangrijke basisprincipes van projectmanagement 
 • Voorbereiden van een projectopdracht 
 • Onderhandelen met de opdrachtgever 
 • Vertaalslag naar eigen ingebracht project 
 • Intervisie en voorbereiding op module 2

Module 2 

 • Resultaat acties tussen module 1 en 2 
 • Overzicht projectmanagementmethodieken 
 • Projectorganisatie; plaats in organisatie; rol- en taakverdeling 
 • Opstellen van een projectplan inclusief activiteitenplanning 
 • De risicoparagraaf nader bekeken 
 • Krachtenveld/belangenanalyse in en rondom projecten 
 • Projectteams samenstellen; rollen; competities; eisen 
 • Vertaalverslag naar eigen ingebracht project 
 • Intervisie en voorbereiding op module 3

Module 3 

 • Resultaatbespreking acties tussen module 2 en 3 
 • Samenwerken in en rondom projecten 
 • Eigen kernkwaliteiten en die van de overige spelers 
 • Onderling oefenen van feedbackgesprekken 
 • Effectief persoonlijk gedrag; roloefeningen 
 • Ontwerpen van een project startup
 • Samen uitvoeren van een project

Bij dit programma ontvangt u het boek ‘Projectmatig Creëren’ van Jo Bos e.a.

  Omschrijving Profiel Duur Investering