Professioneel Adviseren (PA)

Vergroot je impact als adviseur 
Wat is adviseren en hoe kan ik dat het beste doen op een manier die bij mij past? Onze trainers helpen je om de antwoorden te vinden. Door gebruik te maken van interactieve werkvormen leer je van en met elkaar. Je gaat op zoek naar je sterktes en zwaktes en scherpt deze aan om zo je impact als adviseur in de toekomst te vergroten.

Focus op jouw positie en kunnen als adviseur
Tijdens de training Professioneel Adviseren vergroot je aan de hand van 3 invalshoeken deskundigheid als adviseur:
Vaardigheden 
Je werkt aan de verbetering van je gespreksvaardigheden, je stijl van adviseren en de uitbreiding van je interventie- en gedragsrepertoire. Je leert omgaan met lastige situaties, werken met weerstanden en je gaat in op de verschillende fasen van het adviesproces. 
Persoonlijkheid 
Je vergroot je inzicht in je persoonlijke sterktes en zwaktes. Waar liggen valkuilen, wat zijn je drijfveren en hoe beïnvloeden deze je functioneren? Je ontwikkelt je eigen authenticiteit door steeds meer te durven zeggen wat je bedoelt en te doen wat je zegt. 
Rol en positie 
Je leert je bewust te worden van de organisatorische context waarin je werkt en de meerwaarde die van je verwacht wordt. De rol die je inneemt in de contacten met in- en externe klanten kan verschillen en heeft consequenties voor je stijl en benaderingswijze. Soms vervul je de expertrol, soms meer een bewakersrol, soms een initiërende rol en dan weer een coachingsrol. 

Kijk ook hier links bij “De Baak inspireert” en lees onze artikelen. Met het downloaden van onze Whitepaper "Het Adviesgespreksmodel" kun je meteen aan de slag.

Opbouw programma
Professioneel Adviseren is een compacte training bestaande uit 3 modules + 2 dagdelen collegiale consultatie. Er is veel afwisseling tussen theorie en praktijk, veel verschillende werkvormen en huiswerkopdrachten. Je werkt met trainers met ruime advieservaring in een groep van maximaal 14 deelnemers. 

Module 1 Van contact naar contract
• proces van professioneel adviseren 
• rol en positie
• contact maken 
• soorten contracten 
• Real Life Case
(2 dagen) 

Collegiale consultatie

Module 2 Van diagnose naar aanpak
• niveaus van communicatie
• van diagnose naar aanpak
• omgaan met weerstand
• het krachtenveld
• vervolg Real Life Case
(2 dagen) 

Collegiale consultatie 

Module 3 Oogsten
• feedback geven aan je klant. Positief en negatief.
• stakeholderavond, met gasten uit het werkveld
• afsluiting van de Real Life Case
• ik als adviseur: het professionaliseringsdocument
(1 dag) 

Bijzondere leerlocaties
De training vindt plaats op één van onze bijzondere leerlocaties, direct aan zee (Noordwijk) of midden in de bossen (Driebergen). De locaties vormen een essentieel onderdeel van de training en zijn erop gericht het leerproces te verdiepen, je uit te dagen en creativiteit te bevorderen. Lees hier meer over onze leerlocaties.

  Omschrijving Profiel Duur Investering