Politiek Handelen

Versterk je positie in de organisatie
In Politiek Handelen doe je nieuwe inzichten, ervaringen en kennis op. In drie dagen (totaal 7 dagdelen) ontwikkel je een helder beeld van de organisatie en jouw rol en invloed daarin.

Focus op jouw spelregels
In de training komen een aantal belangrijke vragen aan de orde. Doe ik mee aan het huidige spel dat gespeeld wordt? Hoe creëer ik mijn spel en hoe maak ik mij dat eigen? Hoe oefen ik meer invloed uit? De focus in het programma ligt dus op jouw rol en kwaliteiten in de organisatie, handelend vanuit jouw normen en waarden.

Politiek en macht
De woorden ‘politiek’ en ‘macht’ hebben vaak een negatieve lading. De omgang met politiek en macht in bedrijven kunnen immers ontaarden in een sluw politiek (ratten)spel, dat mens en organisatie beschadigt. Juist vanwege het risico vraagt politiek handelen de nodige aandacht en zorg. Hoe ga jij om met het machtspolitieke spel? Hoe breng je besluiten tot stand? Hoe beïnvloed je beslissers en neutraliseer je tegenwerking? Hoe kun je politiek effectief en verantwoord handelen? We bieden je middelen en laten je de mogelijkheden zien om slagvaardig om te gaan met het politieke speelveld in jouw organisatie!

Opbouw programma

Module 1

Dagdeel 1 – ochtend
• inleiding en context, analyse van de leervraag
• macht en communicatie  en de vertaalslag naar de eigen vraagstelling
• politiek handelingsmodel

Dagdeel 2 – middag
• constellatie en interactie

Dagdeel 3 – avond
• persoonlijke verdieping

Dagdeel 4 – ochtend
• politieke stijl en strategische positie

Dagdeel 5 – middag
• jouw weg: wat heb je nog te doen?

Module 2

Dagdeel 1 – ochtend
• werken met casuistiek

Dagdeel 2 – middag
• verdieping en verbreding

Bijzondere leerlocaties
De training vindt plaats op één van onze bijzondere leerlocaties, midden in de bossen (Driebergen). De locatie vormt een essentieel onderdeel van de training en zijn erop gericht het leerproces te verdiepen, je uit te dagen en creativiteit te bevorderen. Lees hier meer over onze leerlocaties.

  Omschrijving Profiel Duur Investering