Persoonlijke Effectiviteit in Onderhandelingen (PEIO)

Terugkijkend ben ik heel erg tevreden; de cursus kwam helemaal tegemoet aan mijn eigen wensen, nl. hoe pak ik onderhandelingen aan, hoe ga ik om met macht, hoe kan ik mijn eigen stijl ontwikkelen, welke persoonlijke eigenschappen kan ik verbeteren, “hoe sta ik er in”.
Monique Dikboom
Medewerker contractmanagement, Universiteitsbibliotheek Universiteit Maastricht.


Door dit programma ben ik mee meer bewust geworden van mijn eigen manier van handelen. Ik denk tegenwoordig altijd eerst na over mijn doel en mogelijke andere doelen die ik zou willen bereiken tijdens een gesprek. Daarnaast besteed ik van te voren ook tijd aan een analyse van mijn gesprekspartner en kies een bijpassende gespreksmethode . Dat geeft me een zeker gevoel over het bereiken van mijn streven tijdens het gesprek. Tijdens het programma werd veel gelet op persoonlijke effectiviteit. Iedereen heeft daar een andere kijk op, en het is goed daar rekening mee te houden.
Ebrahim Hemmatnia
Adviseur Product- en ProcesInnovatie GEO - Kadaster


Voor mij betekende de training een gezonde mix tussen theorie (het boek), praktijk (rollenspellen) en interactie met de andere deelnemers (feedback geven en ontvangen). Ondanks dat ik praktisch dagelijks te maken heb met onderhandelingen (over o.a. marge en volume) was het voor mij een eye-opener dat er zoveel variaties zijn om de onderhandeling in te gaan. Het is een valkuil om een techniek die in het verleden goed is bevallen willekeurig toe te passen. Voor mij bleek een specifieke voorbereiding van de onderhandelingen essentieel. Door van te voren de verschillende gesprekken in te schatten, de onderwerpen af te bakenen in combinatie met het profiel van mijn gesprekspartner(s), hoe daarop te anticiperen EN daarin variatie aan te brengen, bleken de gesprekken veel beter te verlopen. Sinds ik heb ervaren dat de kwaliteit van de gesprekken vooruit is gegaan en dat zowel het gevoel als de resultaten beter zijn heb ik geen enkele moeite meer extra tijd te steken in de voorbereiding. Immers, het blijkt de optimale investering!
Martyn Leenen
Senior Account Manager - Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V.


De eyeopener voor mij persoonlijk is vooral de ervaring dat het ‘zachte’ onderhandelen in de zorgsector vaak niet onderdoet voor het ‘harde’ onderhandelen in de commerciële sector. Dat inzicht is vooral naar voren gekomen tijdens het oefenen. En deze kennis uit ervaring blijft mij beter bij op dan kennis uit de theorie. In de dagelijkse praktijk besteed in onderhandelingssituaties meer aandacht dan voorheen aan het helder krijgen van het gezamenlijke speelveld en de gezamenlijke spelregels. Dat helpt mij mijn eigen positie te verduidelijken en levert mij credits op bij mijn gesprekspartners.
drs. J. (Han) Huizinga
Beleidsmedewerker - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland


Ik heb de cursus als heel erg nuttig ervaren. Met name door de vele praktische oefeningen was de cursus heel leerzaam. Zowel door het zelf oefenen als door het obseveren van mijn medecursisten heb ik veel geleerd. Verder was er een leuke en opbouwende sfeer. Waar ik het allermeeste van geleerd heb, is de individuele feedback die ik van de cursusleiders heb gekregen bij mijn persoonlijke casus.
de Koning-van der Meulen

De opleiding heb ik als zeer effectief ervaren. Opgemerkt moet worden dat de nadruk in de opleiding ligt bij de wijze en lagen van communicatie. Enige ervaring met een dergelijke training zijn m.i. een pre. Voor mij persoonlijk is de opleiding een goede aanvulling op de reeds gevolgde communicatietrainingen.
Ger Roelink

De cursus gaf mij snel inzicht in natuurlijke onderhandelingspositie. Vanuit gezamenlijke belangen naar een onderwerp kijken, dat oefenen door te schakelen in verschillende mogelijkheden heeft mij zeker verder geholpen.
Martin Hersman

Ik ben me nu meer bewust van de dingen die je in communicatie met anderen kunt doen en wat voor effect je eigen manier heeft op anderen en hoe je dit kunt inzetten om je doelen te bereiken.
Anouk Bracké

  Omschrijving Profiel Duur Investering