Paradoxaal Adviseren (PXA)

De dodelijke cocktail van een gesprek
De dodelijke cocktail van een gesprek. Het gaat daarbij om een herhaling van inhoud verpakt in andere bewoording. Zo’n gesprek gaat alsmaar over meer woorden, meer en aldoor meer. Maar de inhoud is hetzelfde en de voortgang is nul. Aan het einde van zo’n gesprek – als er een einde is - overvalt de deelnemers het gevoel van leegte dat ik meestal had in mijn studententijd bij terugkeer naar mijn kamer in de kleine uren. Paradoxaal adviseren wijst op de vervlakking in het gesprek en hoe daarin te interveniëren om de doelstelling van het gesprek te behalen.

Mijn bedrijf heeft onlangs het in-company traject gedaan van Paradoxaal Adviseren. Dat heeft ons opgeleverd dat wij elkaar nu in onze ontwikkeling kunnen coachen. Het is namelijk niet zo dat je van de ene op de andere dag al het geleerde kunt toepassen! Maar je bent op weg en je weet waar je op moet letten.

Wij helpen elkaar in het herkennen en benoemen van situaties. Vervolgens kun je dan sparren over een andere aanpak waar nodig. Daarnaast stemmen wij gericht af met elkaar wie welk gesprek voert of leidt. Ieder mens heeft immers zijn eigen krachten en valkuilen in het voeren van moeilijke gesprekken. Wij weten nu van elkaar wie waar sterk in is.
Frank Neervoort, partner Euro RSCG Bikker

Je ego in de ijskast
Om een goede adviseur te zijn, moet je je ego niet in de weg laten staan. Daarmee bedoel ik dat je eigen verwarring, onzekerheid, of prestatiedrang, je in de weg kan staan bij de goede aanpak van een moeilijk gesprek.
Deze cursus raakt je persoonlijke invulling van de adviesrol, je eigen grenzen. Ik heb geleerd om niet onmiddellijk te beginnen met antwoorden geven, oplossingen verzinnen. Meer ruimte laten aan de ander, juist als die ander moeilijk doet. Je eigen oplossingen in de ijskast zetten. Dat blijkt vruchtbaar te zijn.
Bas Naber, senior adviseur procesbegeleiding en strategisch communicatie advies

Vastlopen en oplossen
Hoe dit programma zich vertaalt naar de praktijk?
Letterlijk vannacht nog! Ik zit nu in een moeizaam adviestraject. Vannacht kwam een opdrachtgever tijdens onderhandelingen in een patstelling terecht. Ineens keken alle ogen naar mij: “Nu moet u het maar zeggen.” Ik heb als het ware de les doorgegeven: las een adempauze in, val de andere partij niet af. Stel gewoon vast: de boel is vastgelopen en probeer eerst een time out.

Ik heb één van de kernregels van het programma toegepast:
Accepteren:
1. Stilstaan bij wat je lastig vindt
2. De moeilijkheid zonder oordeel in het gesprek brengen
Rein van Gisteren, senior adviseur, Tappan Communicatie

  Omschrijving Profiel Duur Investering