Paradoxaal Adviseren (PXA)

Communicatiepatronen losschudden!

Soms wil een klant niet spreken over wat jou belangrijk lijkt. Of hij trekt jouw deskundigheid in twijfel of geeft alleen maar aan dat wat je wil ‘...niet kan’. Doen wat je altijd doet - overtuigingskracht inzetten, argumenten geven, etc. - werkt niet. De paradox biedt in dat geval uitkomst. Interventies ‘die je nooit zou plegen’ geven vaak een vruchtbare wending aan gesprekken: ophouden met vechten, juist die ‘lastige’ opstelling van klanten in het gesprek brengen, soms zelfs het aanmoedigen van weerstand.

Paradoxaal Adviseren gaat over deze ‘andere interventies’. Je leert betrokken maar óók passief te zijn en wat het effect daarvan is op je gesprekspartner. Je vergroot je bewustzijn over wat de moeilijkheden zijn in het gesprek en leert deze te verwoorden. Je onderzoekt wat er achter iemands weerstand zit door deze te vergroten, te verdiepen en positief te interpreteren. In de training ondervind je aan den lijve hoe dit werkt, door diverse oefeningen en het inbrengen van je eigen casemateriaal. Je raakt bedreven in ‘anders adviseren’ en het reflecteren op de communicatiepatronen die ontstaan.

Modules

Paradoxaal Adviseren bestaat uit drie intensieve modules:

module 1: (3 dagdelen)  impassesysteem

module 2: (5 dagdelen) lichte en zwaardere paradoxale interventies 

module 3: (2 dagdelen) afrondingsopdracht Paradoxaal Adviseren

De speerpunt van het programma is het creëren van meer ruimte in de communicatie met een klant. Vastzittende communicatiepatronen kun je alleen doorbreken door je echt anders op te stellen. Nieuw gedrag kan leiden tot (her)nieuw(d) begrip voor elkaar en tot andere mogelijkheden om je doel te bereiken.

· wat vraagt een klant nou echt: herkennen van ‘verborgen’ communicatie tussen adviseur en klant
· wat zit er vast in de communicatie: herkennen van impasses
· hoe ga je met eenvoudige blokkades om: ontwerpen en toepassen van licht paradoxale   interventies: ‘passief blijven’ en ‘weerstand accepteren’
· hoe buig je complexere impasses om: ontwerpen en toepassen van zwaarder paradoxale interventies: ‘meegaan’ en ‘weerstand aanmoedigen’

Vanaf september 2012 zal dit programma door AO worden aangeboden en niet meer door de Baak. Als u zich wil inschrijven kan dat via www.paradoxaaladviseren.nl . Wilt  u meer informatie dan kunt u bellen met: 06-51327345 .

  Omschrijving Profiel Duur Investering