Organisatie als systeem

Inhoud en opbouw modules

Ooit een organisatie een hand gegeven of aan de telefoon gekregen? Organisaties bestaan niet. Er bestaan wel mensen die samen in een organisatie werken. Samenwerken is ‘for better or worse’. Bij ‘worse’ zijn de onderlinge verhoudingen verstoord (geraakt), meestal als gevolg van veranderingen in de organisatie. Managers ontmoeten voor- en tegenstanders  die elkaar in de dans van de verandering vaak, hard en langdurig op de tenen trappen. Soms per ongeluk, maar soms ook expres!  Herkenning en beïnvloeding van deze patronen bepalen het succes van de organisatie(verandering). Hoe kunnen managers, adviseurs en coaches meedansen en ‘meervoudig partijdig’ blijven om te voorkomen dat er winnaars en verliezers gaan komen? Hoe kunnen zij deel van het probleem worden en beschikbaar blijven voor de oplossing? Hoe kunnen zij omgaan met de vraag: ‘help ons, maar verander ons niet?’. Hoe kunnen zij stabiliteit creëren, zodat echte verandering kan plaatsvinden? Hoe kunnen zij het ‘doen alsof’ gebruiken voor het laten ontstaan van een nieuwe werkelijkheid? Hoe kunnen zij deze paradoxen herkennen en benutten? Met behulp van principes uit de systeemtheorie volgens Joep Choy jou mee in de wondere wereld van het fenomeen samenwerking. Deze theorie biedt jou een “bril” om op een nieuwe manier te kijken naar wat er gebeurt tussen mensen in een organisatie. Een bril, waarmee jij  jouw relationele effectiviteit kunt vergroten.  

Het doorlopen van deze Masterclass wordt bekrachtigd met een certificaat van deelname.


Programmaopbouw

Het programma bestaat uit 2 modules van 6 dagdelen. Bestuderen van de literatuur en het maken van de huiswerkopdrachten vergt circa 10 uur.

Module 1, start om 14.00 uur op dag 1, einde om 13.00 uur op dag 3

  • Algemene systeemtheorie, constructivisme en communicatietheorie
  • In kaart brengen van samenwerkingspatronen met behulp van triades
  • Interventies gericht op het beïnvloeden van verstoorde samenwerkingspatronen
  • Gebruik van circulaire vragen en de techniek van het doorvragen
  • Toepassing systemische interventies in coaching en bij coachend leiderschap

Module 2, start om 14.00 uur op dag 1, einde om 13.00 uur op dag 3

  • Organisatieopstellingen: praktisch toepasbare varianten
  • Doorzien en benutten van paradoxale patronen en het toepassen van paradoxale interventies, de technieken van de omdraaiing en de positieve connotatie
  • Afbreken en opnieuw construeren van beliefsystems
  • Gebruik metaforen bij omgaan met weerstand tegen organisatieveranderingen 

 

  Omschrijving Profiel Duur Investering