De nieuwe Loopbaanprofessional

  • Carla Dert
    Functie: trainer
    Met de Horeca en ‘Voorlichtingskunde & Educatie’ als basis, vervulde ik in de jaren ’80 en ’90 verschillende management- en staffuncties bij een uitzendbureau en bij arbeidsvoorziening. Daarna werkte ik free lance als outplacementconsultant en richtte in 1996 Jobsupport Dert op: outplacement, loopbaanadvies, coaching en ontwikkeling van trainingen. Aan dit Nobolbureau waren tien jaar gemiddeld vijftien medewerkers verbonden. In 2002 bekroonde de AOCFI ons werk met de eerste prijs voor kwaliteit en originaliteit. Inmiddels werk ik vanuit een hartsbesluit alweer enkele jaren zelfstandig, bijna zonder personeel. Werken en leren is mijn basishouding. In de loop der jaren heb ik een brede kennis- en ervaringdeskundigheid opgebouwd in het domein mens – arbeid – organisatie. Als enthousiast en resultaatgericht praktijkmens en als opleider ligt mijn focus bij het verbinden van diepergaande ontwikkelingsprocessen aan concrete leer-, loopbaan-, management- en organisatiedoelen. In de samenwerking vind ik het, met ieders taken en verantwoordelijkheden als uitgangspunt, prettig om afwisselend ‘leerling en meester’ te zijn. Als je dat samen kunt, kan je ook ‘samen spetteren’!
  Omschrijving Profiel Duur Investering