De nieuwe Loopbaanprofessional

De opleiding Loopbaancoaching leidt in negen maanden op tot het beroep 'Loopbaanprofessional'.
Het vak van Loopbaanprofessional heeft de afgelopen tien jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Loopbaanprofessionals krijgen met zeer verschillende vragen en contexten te maken. En ook de visie op persoonlijke ontwikkeling en welke begeleiding mensen tot hun essentie brengt is aan verandering onderhevig.

De opleiding Loopbaancoaching biedt een theoretisch kader, praktische werkinstrumenten, een intensieve eigen leerervaring (walk your talk) en toegepaste ervaring met twee oefenkandidaten onder supervisie.

De opleiding omvat een individueel intake/startgesprek (o.a. toetsing instapniveau), acht trainingsdagen, zes supervisiebijeenkomsten, verspreid over negen maanden en een individueel eindgesprek.
Tijdens de opleiding wordt een persoonlijk leerboek bijgehouden over de eigen leerervaringen, ondermeer over het verloop van de oefentrajecten. De eindopdracht bestaat uit het vertalen van de verkregen inzichten in de eigen attitude, competenties en instrumenten naar een professionele 'toolkit' zoals die in de praktijk gebruikt kan worden.

Modules

De Opleiding Loopbaancoaching start twee keer per jaar.

In het onderstaande overzicht worden de belangrijkste onderwerpen van elke module/trainingsdag aangegeven. Tijdens elke dag wordt consequent geleerd vanuit de invalshoeken theorie, zelf ervaren en toepassen. Met uitzondering van de periode tussen module 1 en 2 vindt tussen de modules elke keer een supervisiebijeenkomst plaats.

Module 1: Starten
• Contact maken
• Mensbeeld en attitude
• Verschillende loopbaanvragen en thema's herkennen
• Eigenaarschap en zelfsturing

Module 2: Context en condities
• Betekenis geven aan relatie tussen gecoachte en zijn organisatie
• (On)mogelijkheden betrekken organisatie
• Voorwaarden formuleren voor organisatie, gecoachte en coach
• Voeren driehoeksgesprekken

Supervisiebijeenkomst

Module 3: Proces en ontwerp
• Zelf loopbaanbegeleidingstrajecten ontwerpen (verschillende omvang)
• Omgaan met creatieve spanning tussen ontwerp en proces
• Waarnemen en interveniëren vanuit intuïtie

Supervisiebijeenkomst

Module 4: Drijfveren (I)
• Onderscheid maken tussen soorten drijfveren
• Biografisch werken bij loopbaanvragen
• Werk- en loopbaanthema’s (i.c.m. levensfasen/generaties)
• Bewustworden en toepassen van persoonlijke waarden

Individueel tussentijds gesprek

Supervisiebijeenkomst

Module 5: Drijfveren (II)
• Vinden of herontdekken van inspiratiebronnen
• Omgaan met inspiratie in het werkleven
• Bewustworden van karakteristieke bijdrage en kwaliteiten
• Inzicht in en kunnen werken met veel voorkomende persoonlijke thema’s

Supervisiebijeenkomst

Module 6: Concretisering en externe oriëntatie
• Twijfels en keuzes
• Vertalen inzichten naar concreet functie(zoek)profiel
• Realiseren van interne en/of externe doelstellingen
• Handvatten (bijvoorbeeld cv, resumé, ondernemersplan)
• Belangrijke vaardigheden (bijvoorbeeld netwerken, solliciteren)

Supervisiebijeenkomst

Module 7: 'Op maat werken'
• Inhoud wordt ingevuld conform de specifieke wensen deelnemers

Supervisiebijeenkomst

Module 8: Integratie
• Afronden van trajecten
• Vormgeven vervolg ontwikkeling, follow up contacten
• Eindopdracht: professionele toolkit
• Evaluatie

Eindgesprek

Uitgebreide informatie en startdata vind je op de website van dochteronderneming Europees Instituut.

  Omschrijving Profiel Duur Investering