Ondernemen in 2020

Ochtend - 09:00u
Introductie/Kennismaking
Toekomstverkenning Hoe ziet de toekomst eruit? 3 korte cases op basis van het boek 'Ondernemen in 2020' (3 aansprekende verhalen van aansprekende ondernemers).
Belangrijkste trends Welke 3 trends bepalen de toekomst (per trend duidelijke illustraties/voorbeelden, achtergronden, herkomst, richting).
Snelheid Illustreren wat het grootste verschil is met 'vroeger': de enorme snelheid waarmee trends en technieken elkaar opvolgen.
De 2020-ondernemer 4 belangrijke eigenschappen waaraan de moderne ondernemer nu en in de toekomst moet voldoen.
De toekomst kennen Korte uitleg van aantal belangrijke modellen voor vertalen van trends.
Trends vertalen
(opdracht)
Groepsopdracht; op basis van hand-out over 3 trends minimaal 5 nieuwe producten/diensten bedenken, alsmede aangeven welke gevolgen deze trends nu al hebben op jouw bedrijf.
Presentatie Korte presentatie van jouw bedrijf, de belangrijkste trend, welke gevolgen de trend nu al heeft op de bedrijfsvoering, de bedachte diensten/producten; de groep stelt kritische en constructieve vragen.

Lunch - 12:00u

Middag - 13:30u
Strategie Een routekaart Korte uitleg over aantal belangrijke strategieën voor uitwerken innovatie.
Mijn ambitie voor 2020
(opdracht)
Individuele opdracht: op basis van de feedback past iedere deelnemer zijn producten/diensten aan en kiest er vervolgens één waarmee hij/zij aan de slag gaat; daarna: korte rondgang: welke producten/diensten zijn gekozen. op basis van gekozen product/dienst de volgende zaken concretiseren: flexibele rol, eerder zien/zijn dan de concurrent, samenwerken met (keten)partners, snellere marktintroductie; per onderdeel stappenplan maken.
Uitvoering Organiseren van het heden en de toekomst van de onderneming
(opdracht)
Korte inleiding, daarna individuele opdracht: welke hoe past de strategie in de huidige bedrijfsvoering? hoe kan de uitvoering geïmplementeerd worden.
Presentatie Iedere deelnemer presenteert zijn/haar werk op basis van de toekomstverkenning, de strategie en uitvoering.

  Omschrijving Profiel Duur Investering