Masterclass Wijzigingen Arbeidsrecht

Nadat het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid in juni 2014 door de Eerste Kamer werd aangenomen, hebben velen zich gebogen over de inhoud ervan. Zeker voor (HR-)managers brengt de wet veel wijzigingen met zich mee. De aanstaande wijzigingen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht en de Werkloosheidswet hebben onder meer betrekking op de te kiezen procedure (UWV of kantonrechter), de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie, het aantal tijdelijke contracten dat nog kan worden gesloten, de transitievergoeding bij ontslag, de maximalisering van de ontslagvergoeding en de verplichting om passende arbeid bij ontslag te aanvaarden. Voor iedere (HR-)manager is het van groot belang tijdig bekend te zijn met deze ingrijpende wijzigingen. Tijdens de masterclass wordt vanuit diverse invalshoeken ingegaan op de gevolgen van de nieuwe wet. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de gevolgen voor de arbeidsrechtpraktijk.

Resultaten
Na afloop van de masterclass is de deelnemer bekend met de wijzigingen in het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet en weet hij hoe hij op deze wijzigingen kan anticiperen. Tijdens de masterclass wordt gewerkt met casuïstiek en wordt deelnemers geleerd hoe de theorie direct in de praktijk toe te passen. Tevens worden valkuilen besproken.

 • Onderwerp
  Arbeidsrecht, Personeelsmanagement, HR
 • Doelgroep
  HR, directie, bestuur, professionals, managers, leidinggevenden
 • Duur
  2 dagdelen
 • Locatie
  Er zijn op dit moment geen locaties bekend.
 • Min. deelnemers
  8
 • Max. deelnemers
  14
 • Prijs (excl. 21% BTW)
  € 750,00
 • Prijs BTW-vrij
  € 825,00
 • Toelichting

  De cursusprijs is exclusief 21% BTW en inclusief arrangementskosten.
  Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.

  Omschrijving Profiel Duur Investering