Masterclass Financieel Management

Leertraject voor de "niet-financiële" manager waarin verschillende financiële managementinstrumenten worden behandeld.

Module 1 Financial Accounting
Financial accounting is een tak binnen de accountingwereld die zich bezig houdt met de voorbereiding van financiële overzichten, die opgesteld worden om externe stakeholders inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. De meest bekende vorm van externe verslaggeving zijn jaarverslagen en halfjaarlijkse rapportages.

Module 2 Management Control
Management control gaat in op het nemen van beslissingen die bijdragen aan de besturing van organisaties. Management control is erop gericht het gedrag van individuen in een organisatie zo te coördineren dat er effectiever en efficiënter gewerkt wordt dan wanneer deze activiteiten hierbuiten zouden plaatsvinden.

Module 3 Management Accounting
Management accounting is een proces of activiteit binnen een organisatie waarbij men zich bezighoudt met het verzamelen, ordenen, analyseren en rapporteren van  (financiële-) informatie voor planning en control door het management.

Module 4 Waardemanagement & Investeringen
Waardemanagement geeft inzicht in de huidige waarde en de potentiële waarde van een organisatie. Wat is een organisatie waard bij ongewijzigd beleid en hoe zou de waarde zich ontwikkelen als optimalisaties in beleid plaatsvinden. Investeringsvraagstukken houden zich bezig met of het verstandig is te investeren in project A of juist project B en waarom?

Module 5 Integratiedag
De integratiedag betreft een terugkomdag waarin praktijkcases worden gepresenteerd die raakvlakken hebben met de onderwerpen die tijdens de 4 modules zijn behandeld.

Aan het einde van deze 5-daagse Masterclass Financieel Management krijg jij een certificaat uitgereikt.

  Omschrijving Profiel Duur Investering