Masterclass Kennismanagement

Inhoud en opbouw modules


Voor wie, met wie?

Sinds 1997 heeft deze masterclass een verscheidenheid aan klanten bediend: alle ministeries, de meeste provincies, veel gemeenten, inspecties en toezichthouders, consultancies, banken en verzekeraars, bouw, industrie, zorg, onderwijs, en dienstverlening.

Deelnemers komen 50/50 uit de publieke en private sectoren, uit grote en kleine organisaties, en zijn verantwoordleijk voor kennisbeleid maken en/of uitvoeren.

Inhoud
Jouw eigen business-case is de rode draad in deze masterclass. Je past methodieken (bv. sociale media, kenniskringen) en benaderingen (bv. community of practice, lerende organisatie) toe op het richten, inrichten en verrichten van kennisdeling en kennisborging in jouw organisatie en omgeving.
Aan het eind van deze leergang heb je een volledig uitgewerkt kennismanagementplan ontwikkeld voor jouw organisatie.

Modules
Dag 1: State of the art
Basisconcepten en praktijkvoorbeelden rond de rol van kennis in organisaties, kennismanagement (van de VOC tot de Hoge Raad en NASA), oplossingsrichtingen en -maatregelen. Introductie van DNV’s beproefde stappenplan, de leidraad voor de uitwerking van jouw case.

Dag 2: Strategie
Verankering van kennismanagement in de ambities en resultaatgebieden van een organisatie. Vandaaruit focus en prioriteiten van kennismanagement als basis voor alle verdere activiteiten zoals kennis scannen, borgen, delen en dat meten en managen.

Dag 3: Leren in organisaties
Kennis als aspect van het leervermogen van organisaties. Opbouw en ontwikkeling van kennis binnen een organisatie. Leren in organisaties: intervisie, after-action review, scenario-denken, netwerken. Omgaan met belangen en weerstanden. Kaderen en verankeren van leren en delen in beleid en praktijk.

Dag 4: Het geheugen van organisaties
Optimale benutting van bestaande kennis in de organisatie: de juiste kennis op de juiste plaats op het juiste moment bereikbaar en beschikbaar te hebben. Het collectief geheugen organiseren: een samenhangend geheel van maatregelen, processen, systemen en rollen gericht op het effectief en efficiënt gebruik van bestaande en nieuwe kennis in de organisatie.

Dag 5: Organiseren van een kennisinfrastructuur
Inrichten van een slimme kennisinfrastructuur:  organisatorische en technische componenten, en de synergie daartussen. Centraal thema is de ‘community of practice’, een grensoverschrijdend instrument voor het delen van kennis.

Dag 6: Veranderen en Motiveren
Naast praktische organisatorische concepten (taken, rollen, accountability) draait deze dag om de veranderkundige en motivationele aspecten die bepalend zijn voor het succes van implementatie en duurzame verankering van kennismanagement.

Dag 7: Indicatoren voor kennismanagement
Mogelijkheden en beperkingen van diverse meetinstrumenten om de resultaten van kennismanagement te meten, te beoordelen en te sturen.  Ontwikkelingen op het gebied van Intellectual Capital. Het model van de European Foundation for Quality Management (EFQM).

Dag 8: Implementeren en Realiseren
Deze dag staat in het teken van jouw case, het KM-plan dat je tijdens en tussen de modules hebt ontwikkeld. Je presenteert je plan in de beslotenheid van je intervisiegroep, en bespreekt je resultaten en ervaringen tot dusver. Elke groep wordt begeleid door een senior adviseur.

Vorm
Deze masterclass is casuïstisch, interactief en oplossingsgericht: alle theorie, modellen, technieken, instrumenten en benaderingen worden steeds ter plekke toegepast op de casussen van de deelnemers. Dit stelt hoge eisen aan het meesterschap van de drie trainers.

Opbrengst  
  • Volledig uitgewerkt kennismanagementplan voor je eigen organisatie.
  • Inzicht in methoden en technieken (sociale media, wiki’s, apps, etc.).
  • Onderbouwde benadering voor jouw lerende, delende organisatie.
  • Duurzaam kennisraamwerk voor jouw kennismanagementpraktijk.
  • Netwerk van peers en masters voor feedback ook na de masterclass.
  Omschrijving Profiel Duur Investering