Masterclass Inner Compass® (MIC)

Masterclass Innercompass®

Werkwijze
De Masterclass Inner Compass® bestaat uit een programma van vier aaneengesloten dagen waarin afwisselende werkvormen worden gebruikt, zoals zelfreflectie, intervisie, dialogen, waarnemings-, en bewustzijnsoefeningen, zelfonderzoek, meditatie en lichaamswerk. Doel van deze werkvormen is de oorspronkelijke kenmerken en kwaliteiten van jouw innerlijk kompas te leren herkennen en te ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innerlijke ruimte, integriteit, gemoedsrust, realiteitszin, vitaliteit, gezag, daadkracht, compassie, autonomie en creativiteit.
Daarnaast benutten we werkvormen die gericht zijn op het ontdekken, onderkennen en opruimen van afwijkingen van je uitgezette route, de zogenaamde deviatie van het kompas.
Deze deviatie ontstaat door belemmerende patronen in je denken, voelen en handelen, bijvoorbeeld in de vorm van dogma’s in denken, angstige gevoelens of taaie gewoontes in doen en laten. Ook kan het kompas overgenomen zijn door de innerlijke criticus of het geconditioneerde geweten waardoor je keuzeruimte erg klein wordt.

Leren door ervaren staat in dit leertraject centraal. Het ervaren is het begin van een avontuurlijke ontdekkingsreis. We geven je handvatten om zelf je innerlijke autoriteit te vinden en die te benutten als de basis voor goed functioneren en werkelijk succes. We gebruiken oefenvormen en intervisie tussen deelnemers om je (deels onbewuste) eigen inzichten en wijsheid voor jou zelf duidelijk te maken. Je wordt uitgenodigd om als zelfstandig reflecterende deelnemer verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkelingsproces. Waar zinvol en als aanvulling en ondersteuning reiken we theorie, literatuur en werkmodellen aan.

Intake
Voorafgaand aan het programma vindt een telefonische intake plaats met Guus Brackel (Bout en Partners), kerndocent van het programma. Doel van de intake is om zorgvuldig na te gaan of de Masterclass Inner Compass® past bij de ontwikkelingswens van de potentiële deelnemer. Dit gesprek is vrijblijvend. 

De Masterclass Inner Compass® is ontwikkeld in de traditie van Ik en de Anderen®, een programma op het gebied van persoonlijke ontwikkeling dat al 40 jaar met succes wordt georganiseerd in samenwerking met Bout en Partners. De MIC kan gezien worden als een mooi vervolg op Ik en de Anderen. 
 
Programma

Dag 1 (10.00 - 22.00 uur)
• Visie op succesvol werken
• Waardoor laat ik mij leiden?
• Het verschil tussen normen en waarden
• De interne ondernemer als nuchtere levenskunstenaar
• Persoonlijke leerfocus

Dag 2 (10.00 - 22.00 uur)
• Kwaliteiten van het innerlijk kompas
• Polariteiten hanteren
• Crisis en stagnatie
• Conditionering in denken, voelen en handelen
• Loskomen van je innerlijke criticus

Dag 3 (10.00 - 22.00 uur)
• Zelfreflectie en intuïtie
• Licht en schaduw: kleur bekennen
• Emoties als drijfveren
• In de wereld, maar niet ervan

Dag 4 (10.00 - 17.00 uur) 
• Gezag en macht
• Kwetsbaarheid en geloofwaardigheid
• Zelfstandigheid kritisch onderzocht
• Waar richt ik mijn aandacht op?

  Omschrijving Profiel Duur Investering