Masterclass Financieel Management

Voor wie, met wie?
Dit programma richt zich op ondernemers en niet-financiële managers die hun kennis over financiën willen ontwikkelen en verdiepen. Deelnemers komen hoofdzakelijk uit het bedrijfsleven en de publieke sector maar ook steeds vaker uit onderwijs, zorg en NGO’s.

De helft van de deelnemers heeft het programma ‘Financiën voor de niet-financiële manager’ van De Baak gevolgd. De andere helft niet. Voor veel deelnemers is dit programma onderdeel van een MD-traject.

Inhoud
In dit programma versterk je jouw financiële inzicht, zodat je financiële informatie beter kunt genereren, interpreteren, communiceren en gebruiken.

Module 1 Financial Accounting
In deze module versterk je jouw vaardigheden in externe financiële communicatie gericht op het informeren en (waar mogelijk/nodig/toegestaan) beïnvloeden van externe stakeholders door middel van jaarverslagen, halfjaarlijkse rapportages en andere instrumenten zoals persberichten en interviews. De nadruk ligt op solide en helder informeren, maar de ‘spin’ komt ook aan bod.

Module 2 Management Control
Deze module draait om het vergroten van jouw bijdrage aan strategische besluitvorming en sturing in jouw organisatie. Financiën dus als meedenker en meebeslisser in business-strategie. Je leert tevens metrics en incentives te ontwikkelen en te benutten zodat afdelingen, projectgroepen en individuen werken met meer efficiency en synergie.

Module 3 Management Accounting
Meten is weten. Maar wat meet je? En wat gebruik je daarvan daadwerkelijk? Wat zou je eigenlijk nog moeten meten? Hoe maak je de data inzichtelijk, analyseerbaar, bruikbaar? Wat deel je met wie en hoe? Door deze vragen systematisch te beantwoorden vanuit verschillende managementmodellen, kun je de planning & het control systeem verbeteren: minder clutter, relevantere data, nuttiger informatie, scherper inzicht en daardoor een betere planning en sturing. Tijdig en met meer zekerheid.

Module 4 Waardemanagement & Investeringen
Deze module geeft je inzicht in de huidige waarde en de potentiële waarde van jullie organisatie. We kijken naar de waarde van je organisatie bij ongewijzigd beleid en hoe de waarde zich zou ontwikkelen als optimalisaties in beleid plaatsvinden. Daarnaast kijken we onder andere naar investeringsvraagstukken: welke investeringen (in jouw of een andere organisatie) zijn verstandig en welke vorm is het slimst?

Module 5 Integratiedag
De integratiedag betreft een terugkomdag waarin praktijkcases worden gepresenteerd die raakvlakken hebben met de onderwerpen die tijdens de vier modules zijn behandeld. Vorm De trainers delen veel van hun praktijkervaring (valkuilen, vuistregels, verhalen) en in hun ogen topliteratuur voor masters in finance. Er is ruimte voor discussie over de praktijk van de deelnemers. Alles gericht op vergroting van ieders financiële competentie en weerbaarheid.

Resultaten
Deelnemers melden over het algemeen de volgende leereffecten:

  • Meer inzicht in de financiële aspecten van bedrijfsvoering
  • Meer kennis over (het spel van) jaarverslagen en begrotingen
  • Meer gelijkwaardigheid met financiële gesprekspartners, intern en extern
  • Betere bedrijfseconomische beslissingen
  • Effectiever sparren en samen beslissen
  • Financiën geen boze wolf meer maar een nuttige herdershond

Wil je toch meer informatie over deze of andere opleidingen van de Baak Business Academy of het programma wellicht op maat laten maken voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via onderstaande chat functie, via telefoonnummer 0343556369 of e-mail ons je vraag advies@debaak.nl.

  Omschrijving Profiel Duur Investering