Management van Mensen (MvM)

Mijn reis hier naar toe was een reis zonder kompas. Zoekend naar de juiste weg, veelal op intuitie afgaand. Soms op de goede weg en dan weer een doodlopend pad ingeslagen. Na het vinden van een baken (de Baak) kan ik gemakkelijker de weg vinden en ben ikzelf beter zichtbaar. Ik voel me als een trainer/coach van een voetbalteam die de bal maar een kant op wil hebben, namelijk naar het doel. De leden van het team spelen allemaal een andere rol, sommigen voorin, anderen achterin. De kunst is om ze samen te laten spelen en niet de bal terug te kaatsen of rond te spelen maar uiteindelijk altijd vooruit richting het doel. Als trainer maak ik me soms groter en dan weer kleiner al naar gelang de situatie.
Petra Honnef

Een leuke en intensieve training zeker aan te bevelen voor alle (beginnende) managers. Ik heb geleerd verder te kijken en vooral de manier waarop je medewerkers moeten zien: 'kostbare kunstwerken' die je met zorg moet behandelen en het beste uit hun naar boven te halen.
Anh Pham

Zeer afwisselend programma. Krijgt beter inzicht in je eigen gedrag en inzicht in je eigen team. Daarnaast handvatten om op een andere manier om te kunnen gaan met de mensen uit je team afgestemd naar ieders behoefte. Heeft mij het meest opgeleverd om meer inzicht te hebben in m'n team en me daar beter op in te stellen. Daarnaast goed om bewust te zijn van je eigen ''voorkeurs''gedrag!
Monique van Tilburg

“Intimiteit is snel bereikt,
tranen rollen muren zakken,
langzaamaan, tot waar jij wilt gaan”

De cursus MvM heeft mij (onbewust) veel inzichten gegeven in het leidinggeven. Met name op het gebied van de verschillende stijlen van leidinggeven, feedback geven en ontvangen, maar ook op persoonlijk gebied ben ik een sterkere manager geworden. Ik merk dat ik in de afgelopen drie maanden grote stappen vooruit heb gemaakt.
Anouk ten Hoopen

‘Eenieder merkt aan mij, dat ik een stuk rustiger ben in het brengen van mededelingen op de afdeling en in de één-op-één gesprekken. Dit heeft een positieve uitwerking op het team én het teamgevoel.’
Patrick Veen
Hoofd verhuur en logistiek, Arval BV - BNP Paribas Group

De cursus Management van Mensen heeft mij veel geleerd op het gebied van leiding geven aan mensen maar ook van het begrijpen van andermans behoeften/vragen en opmerkingen. De cursus heeft me meer zelfvertrouwen gegeven in mijn eigen kunnen en handelen. Daarnaast was het weer bijzonder nuttig om met medecursisten te discussieren en te luisteren naar hun ervaringen.
Rene de Haas

De opleiding heeft me in eerste instantie de gewenste handvatten gegeven in het managen van een team van professionals. Daarnaast is het zeer leerzaam om een dergelijke opleiding te volgen met mensen uit verschillende bedrijven en branches, omdat dit mooie praktijkvoorbeelden oplevert die in de opleiding geintegreerd konden worden.
Mandy Gerardu-Wils

Het is voor mij een geweldige tool geweest om echt naar mijzelf te kijken. Het loskomen van het denken met je hoofd en het ervaren van het voelen met je lichaam, was een geweldige ervaring. Wat ziet de ander aan mij, wat valt ze op en waar komt dat door? Deze vragen heb ik mij continue gesteld en het heeft mijn ogen geopend en mijn blik vergroot. Dat is het begin van een ontwikkeling die ik zowel zakelijk als privé zal doormaken. Uiteindelijk moet je het zelf doen, maar de middelen die je tijdens deze training hebt gekregen zijn voor mij zeer waardevol. De Baak bedankt!
Rabia Madarun

De opleiding is goed van opbouw, de theorie aangevuld met praktijkopdrachten geeft een goede basis om aan de slag te gaan in de werksituatie. In eerste instantie vond ik de groep vrij groot, maar je steekt veel van elkaar op en dit geeft juist een extra bijdrage aan de cursus. De afwisseling vond ik zeer prettig. Er zijn meerdere zaken die mij veel hebben opgeleverd: 1. de feedback van de afdeling vond ik zeer nuttig, inclusief workshop hoe feedback te gebruiken. 2. intervisie was voor mij persoonlijk erg belangrijk, hierdoor heb ik meer inzicht gekregen over het loslaten/minder verantwoordelijkheid nemen. 3. de aanpak van medecursisten heeft een grote bijdrage geleverd. Ik wil ook zeker de vrijheid noemen en het vertrouwen binnen de groep dat ik erg heb gewaardeerd. Veel meer zou ik nog kunnen opnoemen, maar hier laat ik het bij.
Karin Pellicaan-vanTilborg

  Omschrijving Profiel Duur Investering