Management Compact

Inhoud en opbouw modules

De 6 bijeenkomsten zijn steeds zodanig opgebouwd dat in de ochtend de focus ligt op kennisverbreding/verdieping en het opbouwen van inzicht in de achterliggende concepten/technieken/ontwikkelingen en in de middag op de vertaalslag van theorie naar de praktijk en op de relatie met het toegevoegde waarde model, business model of verdienmodel van jouw organisatie.
In de slotbijeenkomst geef je een afrondende presentatie waarbij de samenhang tussen de hoofdaspecten centraal staat.

Business coach
De Business coach zal een groot deel van de modules fysiek aanwezig zijn. Tussen module 3 en 4 vindt er een persoonlijk Business coachingsgesprek plaats tussen jou en de Business coach.

Programmaopbouw
1e bijeenkomst: Strategie/visie
2e bijeenkomst: Marketing/verkoop/communicatie
3e bijeenkomst: Innovatie/technologie/veranderen
4e bijeenkomst: Operaties/efficiency/performence
5e bijeenkomst: Financiën/verantwoorden/besturen
6e bijeenkomst: Strategisch Human Resource Management
Slotbijeenkomst: Presentaties/bedrijfskundige samenhang

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten kun je telkens de aanbevolen literatuur bestuderen of kunnen voorbereidende gesprekken plaatsvinden binnen jouw organisatie. Hier is dus sprake van zelfwerkzaamheid waardoor de impact van het programma kan worden vergroot.

Outtake
De outtake vindt na afloop van de opleiding plaats.

  Omschrijving Profiel Duur Investering