Management Compact

De praktische toepasbaarheid van Management Compact is door deelnemers gewaardeerd met een gemiddelde 8,1.

“Management Compact is zeer geschikt voor managers met een nieuwe werkomgeving of positie”

mark_raijmakersMark Raijmakers, Manager Zorg bij Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) www.gcasielzoekers.nl. GCA is het landelijke gezondheidscentrum dat huisartsenzorg plus biedt aan asielzoekers. Het centrum werkt vanuit 45 zorglocaties dicht bij of op asielzoekerscentra.

Mijn zoektocht
Ik koos voor Management Compact toen ik net mijn eigen bedrijf was gestart: Passioneel Leiderschap Netwerk. Ik had al ruim tien jaar managementervaring zonder daadwerkelijk een managementopleiding te hebben gevolgd. Ik besefte dat ik ondanks al die jaren ervaring ‘de taal’ niet sprak. Dit heeft mij doen besluiten op zoek te gaan naar een opleiding om zo de desbetreffende taal te leren en mijn horizon te verbreden. Online ben ik me gaan oriënteren op verschillende mogelijke opleidingen die me daarbij zouden kunnen helpen, met als criteria, dat ze kort en krachtig zijn, direct toepasbaar in de praktijk en goed geprijsd. Zo kwam ik terecht bij de opleiding ‘Management Compact’ bij de Baak.

Wat heeft mijn deelname mij opgeleverd?
Gedurende mijn deelname aan Management compact switchte ik van baan. Ik stopte met mijn eigen bedrijf en kwam terecht bij GC A. Na deze carrière switch werd de training nog meer toepasbaar. Deze opleiding helpt een manager met een nieuwe werkomgeving en/of posities zijn werk te structureren, vorm te geven en te plaatsen en maakt het makkelijker om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. De grootste waarde die het mij geleverd heeft is dat de opleiding naadloos aansloot bij de start van mijn nieuwe baan: ik kon de opgedane kennis direct toepassen tijden mijn ‘eerste honderd dagen’ en zo een visie ontwikkelen met onderbouwing vanuit managementtheorieën.

Het inbrengen van eigen casuïstiek en het uitvoeren van opdrachten staat centraal en deze heb ik ook gepresenteerd op mijn werk. Dit zorgde voor veel nieuwe inzichten en nieuwe ideeën binnen de organisatie en werknemers onderling en heeft mij ook gelijk een goede start bezorgd. 

  Omschrijving Profiel Duur Investering