Management Compact

 • Jolanda van den Broek
  Functie: Programmacoördinator de Baak
  Sinds 2009 met veel plezier werkzaam bij de Baak als Programmacoördinator; vanaf 2012 bij de Baak Business Academy.
 • Koen de Boer
  Functie: Programmamaker
  Koen de Boer heeft een achtergrond in organisatiepsychologie en -sociologie. Mensen vormen wat hem betreft de optelsom van een organisatie. Een verandering of verbetering begint bij de mens in zijn context. De mensgerichte aanpak van de Baak spreekt hem daarom aan. Binnen de programma's houdt hij zich bezig met de optimalisatie van het leerrendement voor de deelnemers. Het excelleren van de mens binnen zijn organisatie en vakgebied heeft daarbij zijn grootste focus.
 • Jurgen Reese
  Functie: Trainer
  Jurgen Reese (1964) is na zijn studie gaan werken bij een trainings- en adviesbureau als projectleider en communicatietrainer. Later als managing consultant én trainer, was hij hier verantwoordelijk voor omzet, het aansturen van medewerkers en trainers en innovatie. Als trainer werden mondelinge communicatietrainingen als commerciële en managementtrajecten zijn specialismen waarbij wordt ingegaan op (individuele) veranderingen in attitude waardoor nieuwe inzichten en opgedane ervaringen beter beklijven. Zijn trajecten kenmerken zich door een resultaat- en praktisch gerichte aanpak waarbij de individuele aandachtspunten van de deelnemers centraal staan. Inmiddels als zelfstandig trainer/adviseur en personal coach heeft hij voor diverse trajecten verzorgd, zowel voor de profit als de non profit sector. Daarnaast verzorgd Jurgen ook voor de Baak verschillende trajecten als programmamanager. Op grond van opgedane ervaringen en expertise weet hij zich goed te verplaatsen in verschillende organisaties en vraagstukken van zijn opdrachtgevers. Zijn aandachtsgebied en expertise ontwikkelt zich daarbij richting (individuele) verandertrajecten.
 • Reinier Heijenberg
  Functie: programmamaker/trainer
  "Wie de strategie uit wil vinden zal zich praktisch bezig moeten houden met het strategie geheim, wil hij geen onderwerp van spot worden"(vrij vertaald uit Harvard Business Review/Gary Hamel). Reinier Heijenberg richtte in 1997 ISMC op. Het instituut voor kennisontwikkeling op het gebied van strategie, marketing en communicatie. Is specialist in strategie ontwikkelingsprocessen. Doceert sinds 1996 strategieontwikkeling o.a. bij De Baak in diverse leergangen zoals het Baak Strategie Programma en Management Compact. In zijn dagelijkse praktijk adviseert hij grote, maar vooral ook kleine ondernemingen op het gebied van strategische beleidsvorming en strategisch management.
 • Harry Michels
  Functie: trainer
  Harry Michels heeft twintig jaar lang management en adviesfuncties vervuld in het bedrijfsleven en de publieke sector. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het opzetten van de online activiteiten van Gouden Gids, werkte op het hoofdkantoor van VNU in de tweede helft van de jaren ’90 aan het vormgeven van een nieuwe mediastrategie. Eind jaren ’80 ontwikkelde hij samen met enkele collega’s het eerste elektronisch leesbare dagblad voor blinden en slechtzienden. In 2006 maakte hij de switch naar een bestaan als onafhankelijk adviseur. Hij houdt zich bezig met vraagstukken waarbij draagvlak voor vernieuwingen en veranderingen moeten ontstaan.
 • Hans Schotel
  Functie: trainer
  Ir. Hans Schotel (1960) is als Managing Director eindverantwoordelijk voor de adviesgroep Operations van Berenschot. Deze adviesgroep richt zich op vraagstukken op het gebied van Supply Chain Management, Operational Excellence en Innovatie. Hans heeft diverse grote doorlichtingen en veranderprojecten uitgevoerd in het bedrijfsleven met betrekking tot strategie, productie en logistiek. Voordat hij in 1996 in dienst trad bij Berenschot was hij tien jaar werkzaam bij Stork en enkele jaren Philips. Hij is als bedrijfskundig ingenieur afgestudeerd aan de TU Eindhoven en inmiddels sinds 1999 als docent verbonden aan De Baak, Tias-Nimbas en de vLm / Tias.
 • Gert van den Burg
  Functie: trainer
  Gert van den Burg (1962) studeerde bedrijfskundige economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde de postdoctorale controllersopleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 1988 tot en met 2003 werkte hij voor Ernst & Young Consulting (later Cap Gemini Ernst & Young). In die tijd doorliep hij alle professionele rollen van consultant tot vice-president. In 2004 startte hij CFO Consult. Vanaf dat moment is hij actief als trainer, coach, facilitator, adviseur en interim manager. Naast het uitvoeren en begeleiden van inhoudelijke projecten op het werkgebied van financieel management adviseert, traint en coacht Gert financiële professionals. In zijn werk besteedt Gert veel tijd aan verandervraagstukken waarin kennis, hard-en soft kills bij elkaar komen. Gert is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van een middelgrote woningcorporatie.
 • Wouter Limmen
  Functie: trainer
  Heeft zijn opleiding genoten aan de Sociale Academie, de Erasmus Universiteit en SIOO. Heeft zich gespecialiseerd in strategisch HRM, verandermanagement en het inrichten van leerprocessen in organisaties. Heeft ruime en zeer gevarieerde ervaring in de profit en non profit sector. Heeft zijn ervaring opgedaan in de rol van interim directeur HRM en consultant. Brengt het specifieke Aziatische Hr denken en filosofie in zijn opleiding en interactie met de deelnemers.
  Omschrijving Profiel Duur Investering