Leidinggeven en Samenwerken met de Ondernemingsraad (LSOR)

 • Tino Jansen
  Functie: programmamaker/trainer
  kwam op de Nijmeegse Universiteit in aanraking met “de medezeggenschap”. Vandaar is hij bezig geweest met de invloed van de OR op organisatieontwikkeling. Voor de Baak is hij als docent betrokken bij de cursus “Leidinggeven en Samenwerken met de Ondernemingsraad’. Ook bij zijn intensieve bemoeienis met veranderingsvraagstukken dient de OR een positief kritische rol te spelen en dat creëert tegelijk draagvlak. De laatste 15 jaren heeft hij zich vooral bezig gehouden met veranderingsprocessen, coaching, mediation/ conflicthantering en onderhandelen. Inspirerend leiderschap en het buiten kaders durven treden heeft daarbij ook zijn belangstelling. Gevraagd naar zijn ambitie: De medewerker zover krijgen dat hij het gevoel heeft voor zijn eigen bv-tje te werken. Waar hij als coach de laatste tijd mee bezig is, zijn thema’s zoals “Bankzitten of meespelen” en “Geen klaagcultuur maar pro-actief gedrag”. Het is zoals bij golf, zelf ben je de meest bepalende factor in het spel.
 • Wim van der Spek
  Functie: programmamaker/trainer
  staat er om bekend mensen in beweging te krijgen. Veelal via het kanaal van de medezeggenschap. Hij doet dit ondertussen ruim 30 jaar. Hij heeft dit verwezenlijkt door via scholingsinstituten te werken, een organisatie adviesbureau, de Baak en sinds 12 jaar als zelfstandig ondernemer. Daar waar medewerkers in beweging zijn, moet de onderneming meebewegen en andersom. Medezeggenschap doe je samen. Investeren in de relatie, elkaar verder helpen om de onderneming goed te laten functioneren, is een investering die de moeite waard is.
 • drs. Herman Ilgen
  Functie: programmamaker/trainer
  25 jaar actief als onderhandelaar en conflictbemiddelaar. Hij heeft Cao’s gemoderniseerd, arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd, fusies, overnames en reorganisaties begeleid. Gewerkt bij Rijksoverheid, Algemene Werkgevers Vereniging Nederland en als HR Directeur en statutair bestuurder bij Gist-brocades. Vanaf 1997 zelfstandig als onderhandelaar, mediator, adviseur en trainer. Sinds mei 2011 managing partner bij expertisecentrum Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA) te Rotterdam. Hij werkt met individuen en teams, waaronder directies, managementteams en ondernemingsraden. In 2010 is zijn boek ‘Onderhandelen, ontwikkel jouw persoonlijke effectiviteit’ verschenen (Pearson Amsterdam). Zijn focus is regievoering: het leiden van het proces op een wijze die partijen accepteren en die alle relevante dimensies integreert om effectief en efficiënt tot een goed resultaat te komen. De psychologie van onderhandelingen en conflictsituaties is wat hem fascineert. Hij heeft zich verdiept in het verband tussen non-verbale communicatie en onbewuste gedrags- en interactiepatronen. Deze kennis biedt nieuwe mogelijkheden voor een effectieve sturing en begeleiding van processen, ook op het gebied van arbeidsverhoudingen. Hij verzorgt verdiepingstrainingen voor mediators (NMI), advocaten (NOVA), HR managers en diverse andere soorten professionals.
 • Monique Koen
  Functie: contactpersoon
  telefoon: 071 - 369 06 26
  e-mail: m.koen@debaak.nl

  Werkzaam bij de Baak sinds 2006 als programma-assistent van o.a.: - Talent Ontwikkelings Programma (TOP) - Diverse projecten
 • Ludo Fassaert
  Functie: programmamaker deBaak
  Email: l.fassaert@debaak.nl  Ludo Fassaert is vanaf 1996 actief in het bureau FTCadvies. Voordat hij in 1989 met organisatie- advieswerk begon, is hij een aantal jaren werkzaam geweest in het onderwijs. In 1987 heeft hij aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG) de opleiding Doctoraal Algemene Pedagogiek met specialisatie ‘Management en Organisatieontwikkeling’ en ‘Bedrijfsopleiding en Scholing’ afgerond. Andere opleidingen die hij gevolgd heeft zijn onder meer: financieel-economisch beleid, kwaliteitszorg, adviesvaardigheden, acquisitievaardigheden, conflicthantering, theater- en outdoormethodieken, omgaan met de media.

  Begonnen als trainer/adviseur bij een groot opleidings- en adviesbureau, was hij projectleider en sectormanager. Sinds 1997 is hij verbonden aan de Baak Management Centrum VNO-NCW. Hij is programmamanager voor het project De Nieuwe Manager, verantwoordelijk voor de afdeling Arbeidsrelaties en is voor VNO-NCW- leden adviseur op het terrein van Arbeidsverhoudingen. Ludo Fassaert is lid van de Orde van organisatiekundigen en-adviseurs (Ooa).

  Omschrijving Profiel Duur Investering