Leidinggeven aan programma's (LP)

Leidinggeven aan een geheel van meerdere projecten en activiteiten

Een programma is veelal een samenhangend geheel van projecten met een strategisch karakter, dat vaak wordt gecombineerd met activiteiten binnen de staande organisatie. Hierbij kan worden gedacht aan het ontwikkelen van nieuwe geografische markten, het uitbesteden van niet-kernactiviteiten, het toepassen of ontwikkelen van nieuwe technologieën of het doorvoeren van reorganisaties.

Een programma grijpt vaak stevig in op bestaande bedrijfsprocessen en kan een sterk innovatief karakter hebben. De duur van een programma is door de vaak lange doorlooptijd niet altijd nauwkeurig te voorspellen maar is in principe eindig en eenmalig. Aan de strategische onderbouwing, planning en beheersing worden hoge eisen gesteld.

Vooral het tijdig en adequaat kunnen inspelen op veranderende omstandigheden tijdens de uitvoering van een programma is belangrijk. Verwatering en verlies van focus tijdens de uitvoering zijn een voortdurende bedreiging. Het zoeken van een juiste balans tussen sturen en loslaten en het vasthouden van de betrokkenheid zijn een voortdurende uitdaging.

De toepassing en de vertaling van de algemene theorie naar jouw eigen programma staat tijdens de gehele cursus centraal.

Voorafgaand aan de training vul jij een persoonlijk intakeformulier in. Het is mogelijk dat een van de trainers jou naar aanleiding van dit formulier belt.

Modules
Module 1 (twee dagen)

 • Introductie eigen organisatie en rol.
 • Wanneer een programma opzetten (strategische onderbouwing/ inbedding, veranderstrategie, belangen, risico’s).
 • Valkuilen en karakteristieken van een programma.
 • Vormgeving en inrichting van een programma (organisatie, rolposities, verantwoordelijkheden).
 • Methodieken en technieken programmamanagement.
 • Toepassing op jouw ingebrachte programma('s).

Module 2 (twee dagen)

 • Bespreking van jouw persoonlijke ervaringen met uigevoerde acties/interventies.
 • Programmamanagement als verandermanagement (draagvlak en verbinding creëren).
 • Proces- en regievaardigheden nader bekeken (samenwerken met professionals).
 • Leidinggeven aan programma’s (Leiderschapsprofiel, creativiteit).
 • Overdracht van een programma aan de staande organisatie.
 • Ervaringsuitwisseling met gastspreker (valkuilen en dilemma’s in de praktijk).

Bij dit programma ontvangt u het boek ‘Programmamanagement op basis van MSP intro’ van Bert Hedeman e.a.

  Omschrijving Profiel Duur Investering